Sterk årsslutt for Norwegian

Bjørn Kjos

Passasjerveksten fortsatte for Norwegian i desember, med en økning på nærmere 211.000 reisende, tilsvarende 22 prosent. Dette markerer slutten på et år med kraftig vekst, hvor Norwegian fløy nærmere 16 millioner passasjerer, en økning på tre millioner passasjerer fra året før, skriver selskapet i en pressemelding.

Norwegian Air Shuttle B737 LN-KKX

I desember fløy 1.177.679 passasjerer med Norwegian. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 24 prosent. Kabinfaktoren var på 77 prosent i desember, en økning på ett prosentpoeng fra samme måned i fjor.

– Vi er meget godt fornøyd med avslutningen på fjoråret. I trafikktallene for desember er det mange lyspunkter. Den totale setekapasiteten i selskapet økte med 22 prosent, men vi greide likevel å fylle flyene bedre enn på samme tid i fjor. Mye av denne kapasitetsveksten skyldes vår etablering i Finland, og mange nye ruter, både her og i Sverige. Passasjerene betalte de samme lave billettprisene som i 2010, til tross for langt høyere oljepriser. Vi holdt billettprisene lave gjennom bedre fyllingsgrad, men ikke minst takket være flere nye og langt mer kostnadseffektive fly, sier administrerende direktør Bjørn Kjos.

Norwegian har faset inn totalt 16 fabrikknye fly i 2011, og har med det en av de nyeste flyflåtene i Europa.

– Vekst og markedsandeler har ingen verdi hvis ikke veksten er lønnsom. Vi har vært opptatt av å vokse lønnsomt og tilpasse kapasiteten til markedet. Trafikktallene gjennom 2011 bekrefter at vår kapasitet i markedene har vært godt tilpasset etterspørselen, sier Kjos.

Høy pålitelighet

Pålitelighet dreier seg både om regularitet – det vil si at flyet ikke blir kansellert – og om punktlighet. I 2011 hadde Norwegian en regularitet i Norge på hele 99,4 prosent, og en punktlighet på 89,5 prosent. I 2011 ble selskapets totale punktlighet 85,2 prosent, og andel gjennomførte flyvninger 99,7 prosent, hvilket plasserer Norwegian i toppsjiktet blant de større flyselskapene, både hva gjelder punktlighet og regularitet.

For desember alene ble totalpunktligheten 78,3 prosent, samtidig som selskapet gjennomførte 99,3 prosent av de planlagte flyvningene. I Norge var tallene for desember henholdsvis 80,3 prosent punktlighet og 98,6 prosent regularitet, målt av Avinor. Punktligheten ble i desember påvirket av utfordrende vær, med underkjølt regn, tåke og vind, men de aller fleste flyene gikk likevel, til tross for mye ruskete vær denne måneden.

Toppfoto: Bjørn Kjos, adm. dir. i Norwegian Air Shuttle. Fotograf: Kjetil Ree/Wikipedia

Enhanced by Zemanta