Ukens navn: Scandic Hotels

Foto: Axel Huus, Director of Sales and Marketing, Scandic Hotels, Kristine Schaug, Country Marketing & PR Manager, Scandic Hotels, Tine Birkeland fra Concept Communication, og Svein Arild Mevold, adm. dir Scandic Hotels Norge stakk av med prisen som Årets Reiselivsmarkedsfører 2011, på HSMAI-prisfesten i Oslo onsdag 11. januar 2012. Fotograf: Oliver Orskaug/Reiselivsavisen

Axel Huus, Kristine Schaug, Tine Birkeland, Svein Arild Mevold

Hhv Director of Sales and Marketing, Country Marketing & PR Manager, konsulent/rådgiver, og administrerende direktør

Hhv Scandic Hotels, Scandic Hotels, Concept Communication, og Scandic Hotels

Ukens navn er Scandic Hotels, som nå kan titulere seg som Årets Reiselivsmarkedsfører 2011. Følgende er hva juryen la til grunn for utvelgelsen:

Årets Reiselivsmarkedsfører har bemerket seg med sin evne til å tenke på tvers av tradisjonelle mønstre. Helhetlig tankesett rundt fremtidstrender er et gjennomgående trekk i arbeidet. Klar differensiering, målrettet markedssegmentering, god konseptutvikling og samkjørt kommunikasjon er andre kjennetegn. Juryen ble imponert over vinnerens evne til å skape god innovasjon, kreativitet og unike elementer i sin markedsføring. Med basis i disse kvalitetene var det ingen tvil hvem som hadde gjort seg best fortjent til hovedprisen.

Vi i HSMAI slutter oss til rekkene av begeistrede gratulanter. Dette var imponerende!

Foto: Axel Huus, Director of Sales and Marketing, Scandic Hotels, Kristine Schaug, Country Marketing & PR Manager, Scandic Hotels, Tine Birkeland fra Concept Communication, og Svein Arild Mevold, adm. dir. Scandic Hotels Norge stakk av med prisen som Årets Reiselivsmarkedsfører 2011, på HSMAI-prisfesten i Oslo onsdag 11. januar 2012. Fotograf: Oliver Orskaug/Reiselivsavisen