Sterk vekst for Norwegian

Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian

Norwegian hadde en passasjervekst på 20 prosent og fløy 15,7 millioner passasjerer i 2011. Fyllingsgraden gikk opp med to prosentpoeng, til 79 prosent. Fjoråret er også preget av at mange fabrikknye fly ble faset inn, med bedre resultatmargin og inntjening, samt en drivstoffbesparelse på hele 153 millioner kroner takket være flåteutskiftingen, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Den underliggende driften gjennom 2011 er meget god, selv om et sesongmessig svakt fjerdekvartal blir særlig påvirket av sterk konkurranse i markedet, høye drivstoffutgifter og kostnader knyttet til tilbakelevering av eldre fly. Både årsresultatet og tallene for fjerde kvartal viser en kraftig vekst, både i antall passasjerer, i kapasitet og fyllingsgrad, sier administrerende direktør Bjørn Kjos, og fortsetter:

– Resultatmarginene er forbedret, og vi har fått en positiv effekt på inntjeningen, takket være nye, større og mer kostnadseffektive fly. For fjerde kvartal alene ser vi en flatere tendens, men det overordnede bildet er at flåteutskiftingen gir Norwegian et betydelig konkurransefortrinn, i en situasjon der mange flyselskaper er sterkt presset på grunn av gamle fly og høye drivstoffkostnader. Ikke minst gir nye fly kundene våre et stadig bedre tilbud, noe som avspeiler seg i de gode passasjertallene.

Kutt i kostnader

Selskapet fikk en resultatmargin (EBITDAR) på vel 1,5 milliarder kroner i 2011, en vesentlig forbedring fra året før. For fjerde kvartal alene ble resultatmarginen 216 millioner kroner, stabilt fra samme kvartal i 2010.

Selskapets enhetskostnader – unntatt drivstoff – er på årsbasis kuttet med elleve prosent, fra 2010 til 2011. Selv medregnet drivstoff, er kostnadene betydelig redusert. Norwegian vil med innfasing av flere nye og større fly få en enda mer effektiv drift, og dermed redusere enhetskostnadene ytterligere.
selskapet fikk 16 fabrikknye fly inn i flåten i fjor, mens ni eldre maskiner ble faset ut.

Norwegian fikk et samlet resultat (EBITDA) på 710 millioner kroner i 2011. For fjerde kvartal isolert er resultatet (EBITDA) på 1,7 millioner kroner, mens resultatet etter skatt ble – 133 millioner kroner i et sesongmessig svakt kvartal. På årsbasis ble resultatet etter skatt på 122 millioner kroner.

Foto: Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian