Vellykket 2011 for Scandic

Scandic vokser videre med fire nye hoteller

Scandic Hotels Holding AB økte både inntekter og forbedret sitt driftsresultat gjennom 2011. I løpet av året åpnet også kjeden åtte nye hoteller, og gjennomførte omfattende og vellykkede tiltak for et bedre miljø, skriver kjeden i en pressemelding.

Inntektene for Scandic Hotels Holding AB økte med 11,7 prosent, til 842,6 (754,3) millioner euro i løpet av 2011. Til tross for store investeringer rundt nye hoteller, som belaster driftsmarginen, økte (EBITDA) fra 8,2 til 8,7 prosent, motsvarende 72,9 (61,8) millioner euro.

– Vi har gjort store investeringer i storbyområder, som Stockholm og Oslo, i 2011, samtidig som åpningen i Berlin i 2010 har bidratt til resultatet. Gjennom disse nye hotellene, har Scandic henvendt seg til nye kundesegmenter, som er i tråd med våre målsettinger. I løpet av 2012 fortsetter vi å investere, gjennom oppgradering av en rekke av våre hoteller, sier Anders Ehrling, konsernsjef og CEO for Scandic.

Scandic driver i dag 153 hoteller i ni land. I løpet av 2011 åpnet åtte nye hoteller, med til sammen 1544 rom. Inntektene per tilgjengelig rom (RevPAR) økte samtidig i 2011 med 7,4 prosent. Ytterligere to hotellprosjekter, med 439 rom, ble påbegynt i 2011.

Scandics langsiktige satsing på miljø- og klimaforbedrende tiltak fortsatte i 2011. I løpet av året minsket de fossile CO2-utslippene med hele 39 prosent. Samtlige Scandic-hoteller i Norden benytter seg nå av elektrisitet fra vind- og vannkraft. I 2011 ble også Scandic belønnet med Nordisk Råds Natur- og miljøpris, for arbeidet kjeden har gjennomført gjennom en årrekke.

Kort sammendrag av resultatet for perioden januar- desember 2011

  • Inntektene økte med 11,7 pst, til 842,6 (754,3) MEUR. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs økte inntektene med 3,8 pst.
  • Inntekt per tilgjengelig rom (RevPAR) økte med 7,4 pst. For sammenlignbare hoteller ved uforandret valutakurs økte RevPAR med 3,6 pst.
  • EBITDA økte til 72,9 (61,8) MEUR, motsvarende en margin på 8,7 (8,2) pst. Resultatet belastes med åpningskostnader for nye hoteller med 7,4 (4,1) MEUR.
Enhanced by Zemanta