Flere nordmenn til Tyskland

Fra venstre: Manuel Kliese, Tysklands turistsjef i Norge, Sven Erik Svedman, Norges ambassadør i Tyskland, Detlev Rünger, Tysklands ambassadør i Norge, Norbert Pestka, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer under åpningskvelden for Tyske Dager, 30. mai 2012. Fotograf: Julie Christine Krøvel

Den innkommende turismen i Tyskland fortsetter økningen. 2012 startet bra, og i årets første kvartal har turismen vokst sterkt videre, melder det tyske turistkontoret i en pressemelding.

Ifølge det tyske statistiske sentralbyrået (Statistisches Bundesamt) ble det registrert 12,3 millioner utenlandske gjester i Tyskland i perioden fra januar til mars. Dette tilsvarer over ti prosent flere turister i år enn i samme periode i 2011. Veksten kommer blant annet fra nabolandene Polen (+31 pst), Sveits (+12 pst), Nederland (+9,5 pst) og Frankrike (+8,4 pst).

– Våre forventninger for 2012 er allerede etter første kvartal oversteget, forteller Petra Hedorfer, styreleder ved Tysklands nasjonale turistkontors (DZT) hovedkontor i Frankfurt am Main.

Utenlandske gjester står for nesten en tredjedel av Tysklands turistkonsum

Utenlandske turister sørger ikke bare for en økning i tallet på overnattinger. I følge en aktuell studie fra DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) bruker de utenlandske gjestene til sammen 34,1 milliarder euro i Tyskland, eller nesten en tredjedel av det samlede konsumet. I første kvartal i 2012 konsumerte de utenlandske gjestene allerede for 364 millioner euro.

Flere nordmenn til Tyskland enn til Danmark og England

En aktuell reiseundersøkelse fra Statistisk sentralbyrå viser også at antallet reiser fra Norge til Tyskland (149.000) oversteg både reiser til Danmark (127.000) og England (148.000) i fjerde kvartal i 2011. Også i årets første kvartal bekreftes denne tendensen: Ifølge det tyske ”Statistisches Bundesamt” sto nordmenn for 120.906 overnattinger i Tyskland i perioden januar til og med mars 2012. Dette tilsvarer en vekst på 13,1 prosent i
forhold til samme periode i 2011.

Tyske Dager på Aker Brygge

Disse tallene ble presentert under åpningen av arrangementet ”Tyske Dager” av Tysklands turistsjef i Tysklands nasjonale turistkontor i Oslo, Manuel Kliese. ”Tyske Dager” er en tysk folkefest som ble arrangert for første gang på Aker Brygge i Oslo 1.- 3. juni 2012 av Norsk-Tysk Handelskammer. Målet var å presentere Tyskland som et moderne og spennende industri-, kultur-, reise- og matland.

Tysklands ambassadør i Norge, Detlev Rünger, og Norges ambassadør i Tyskland, Sven Erik Svedman, var fornøyde med den positive turismeutviklingen mellom Norge og Tyskland. Turisme er viktig også for forholdet mellom de to landene og en bilateral vekst i turiststrømmen er ønskelig også fra begge staters side.

Foto (f.v.): Manuel Kliese, Tysklands turistsjef i Norge, Sven Erik Svedman, Norges ambassadør i Tyskland, Detlev Rünger, Tysklands ambassadør i Norge, Norbert Pestka, administrerende direktør i Norsk-Tysk Handelskammer under åpningskvelden for Tyske Dager, 30. mai 2012. Fotograf: Julie Christine Krøvel