Samarbeid om krisehåndtering

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

Oslo Lufthavn har siden åpningen i 1998 jobbet aktivt med kriseberedskap og forbereder seg ytterligere på eventuelle kriser. Combitech er et av Nordens største uavhengige konsulentforetak, og skal nå få brukt sin sikkerhets- og krisekompetanse på Norges viktigste knutepunkt, skriver selskapet i en pressemeldin.

Oslo Lufthavn har årlig over 21 millioner reisende og skal vokse. 150 virksomheter og flyselskaper har i dag 13.000 medarbeidere direkte eller indirekte knyttet til flyplassen. Lufthavnen representerer Norges viktigste samfunnskritiske infrastruktur. I en krisesituasjon skal Oslo Lufthavn kunne håndtere selve hendelsen, men i tillegg informere og involvere en rekke berørte parter. Dette krever gode forberedelser og trening.

– Vi i Combitech er svært stolte av denne avtalen. Å bli anerkjent og å få bruke vår kjernekompetanse innen strategisk og operativt krisehåndtering på noe så viktig som Oslo Lufthavn er motiverende. Vi er et betydelig selskap i Sverige med 1200 ansatte og satser nå stort i Norge, sier Mikael Krusenberg, administrerende direktør i Combitech AS.

Da Oslo Lufthavn ba om bistand, valgte ledelsen ved flyplassen Combitech fremfor syv andre konkurrenter. Med på Combitech-teamet er professor i krisepsykologi Lars Weisæth ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Ragnar Kjeserud, grunnlegger av Crisis Management Academy i Stockholm. Combitech skal nå bistå med strategi, metodikk, kurs, materiell og ikke minst en rekke kriseøvelser.

Oslo Lufthavn gjennomførte i 2011 over 20 kriseøvelser. Hensikten med øvelsene er å teste kriseberedskapsplanene, samhandling i krisestaben og kommunikasjon. Combitechs rolle er å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre øvelser av ulike størrelse, fra mindre diskusjonsøvelser til fullskala ”live” øvelser. Temaene for øvelsene vil spenne fra evakuering, terror/ sabotasje, pandemi, miljø og forurensing til internasjonale hendelser som berører lufthavnen.

– Krisehåndteringskompetanse vil bli etterspurt i enda større grad fremover og fagområdet får stadig større betydning – i alle virksomheter. Denne utviklingen ser vi over hele verden, men fokuset oppleves som spesielt stort i virksomheter der mange mennesker er samlet på et sted, sier Krusenberg.

Vil bli best

Oslo Lufthavn har jobbet strategisk med kriseberedskap siden åpningen i 1998 men ser at utviklingen krever ytterligere satsing på området.

– Vi står overfor stadig økende krav fra både norsk og internasjonalt hold. I tillegg har vi påbegynt en større utvidelse av lufthavnens kapasitet. Disse faktorene gjør at krisehåndteringsarbeidet øker både i omfang og i kompleksitet. Vi som jobber med krisehåndtering ved lufthavnen har som ambisjon å bidra til at Oslo lufthavn blir Europas beste flyplass. Med støtte fra Combitech har jeg stor tro på at vi kan klare det, sier Atle Olausen, Rådgiver krisehåndtering og security ved Oslo Lufthavn.

Rammeavtalen varer fra 1. juni i år ut 2015 med opsjon på ytterligere to år.

Foto: Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn