Vi reiser mer og lengre

Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian

I løpet av de siste to årene har flytrafikken fra Avinors lufthavner økt med 19 prosent – og reisen går stadig oftere til destinasjoner som New York, Bangkok og Dubai, skriver Avinor i en pressemelding.

En reisevaneundersøkelse som Transportøkonomisk institutt har gjort på oppdrag for Avinor, viser at andelen interkontinentale reiser utgjør 16 prosent av den totale utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner, og New York er den mest populære destinasjonen. I 2011 gikk det 210 000 reiser mellom Norge og New York, og halvparten av trafikken går nå direkte fra Oslo med SAS og Continental, mot kun en fjerdedel i 2009. Ellers har trafikken både til Bangkok og Dubai hatt en sterk økning.

Norwegian størst på utland

Reisevaneundersøkelsen viser at SAS fortsatt har de største markedsandelene på innlandsreiser med 46 prosent, men Norwegian kommer stadig nærmere med en markedsandel på 37 prosent og en vekst i perioden 2009-2011 på 18 prosent. Når det gjelder utlandstrafikken har Norwegian passert SAS etter en vekst på over 34 prosent i perioden 2009-2011, og selskapet har nå en markedsandel på 33 prosent mot SAS sine 31 prosent.
Av de tre største rutene er det Oslo-Stavanger som har hatt høyest årlig trafikkvekst med nesten 5 prosent årlig siden 2003 – mye relatert til olje- og gassvirksomhet.

Kraftig fall i billettprisene

Den sterke konkurransen mellom blant annet Norwegian og SAS medfører at billettprisene fortsatt faller. På innlandsreiser har prisene nominelt falt med mellom 6 og 7 prosent i perioden 2009-2011. På samtlige strekninger til utlandet har den gjennomsnittlige billettprisen blant forretningsreisende falt vesentlig mer enn billetter i fritidsmarkedet. Denne utviklingen ser man også for billetter i innlandsmarkedet. For fritidsreisende er bildet mer sammensatt. Men etter flere år med prisnedgang økte gjennomsnittsprisen for fritidsreisende til europeiske destinasjoner med cirka 200 kroner mellom 2009 og 2011.

Flere direkteruter

Utviklingen de siste årene går i retning av at det opprettes flere ordinære flyruter til destinasjoner der det tidligere bare gikk charterfly – særlig gjelder dette fra de store lufthavnene. Dette har medført at Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken er redusert fra 69 prosent i 2003 til 60 prosent i 2011. Men samtidig har utlandstrafikken fra Norges største flyplass økt med 17 prosent i perioden 2009-2011.

Turister kommer luftveien

Hele 35 prosent av turistene til Norge kommer flyveien, og fly har stått for 63 prosent av veksten i innkomne turister siden 1998. De fleste flybårne turistene kommer fra Storbritannia og Tyskland.

Foto: Norwegian-maskin ved landing. Fotograf: Hans Olav Nyborg/Norwegian