Mindre tallerkener, mindre avfall

Greenude-tallerken

To tredeler av mat som kastes fra norske storkjøkken kunne vært spist. GreeNudge har studert på hvordan bransjen med enkle, nesten ubemerkede tiltak kan kutte drastisk i avfall, utslipp og utgifter. Når det kommer til tallerkener, er det faktisk størrelsen det kommer an på, skriver selskapet i en pressemelding.

GreeNudge har, i samarbeid med CICERO og Nordic Choice Hotels, forsket på hvordan enkle tiltak kan gi store kutt i matavfallet ved buffeter. Restauranter som gikk ned en størrelse på tallerkenene, reduserte matavfallet med hele 20 %. Gjestene var like fornøyde. Hvert år genererer nordiske storkjøkken 840.000 tonn matavfall, tilsvarende 1,6 millioner tonn CO 2 , eller utslippen fra 800.000 personbiler.  Bransjen ønsker å kutte 25 % innen 2015. Små nudge, eller vennlig dytt, er effektive bidrag på veien.

– Magen blir mett før øynene. Selv ernæringseksperter beregner for mye mat når de får store tallerkener. Vi ville teste om vi kunne hjelpe gjester til å forsyne seg flere ganger, fremfor å legge igjen rester på tallerkenen. Tiltaket er enkelt, men klimabesparelsen er betydelig. Vi håper flere storkjøkken inspireres til lønnsomme, grønne dytt, sier Steffen Kallbekken, GreeNudge og forskningsleder ved CICERO. Teksten fortsetter etter videoklippet.

httpvh://www.youtube.com/watch?v=qVTepx-CcnY&hd=1

Nudge for miljøvennlig reiseliv

Totalt 52 hoteller deltok i studien. Alle målte og rapporterte matavfall og gjestetilfredshet daglig. Restaurantene i undersøkelsen anslo at hver kilo matavfall koster 50 kroner. Mindre tallerkener ga 19,5 % mindre avfall. Ved iverksetting på alle 170 Nordic Choice hoteller, vil de samlet spare 613 tonn matavfall årlig, tilsvarende 1166 tonn CO2 og 31 millioner kroner.

Det koster å kaste spiselig mat. Kjøkkenet betaler først for innkjøp av råvarene og deretter for avhending av avfallet. Om bransjen når sine mål om 25 % avfallskutt, vil det gi en samlet besparelse på opp til 10 milliarder kroner. 210.000 tonn mat som kan nytes, ikke kastes. Hovedorganisasjonen Virke er opptatt av miljø og lønnsomhet i reiselivsbransjen. Teksten fortsetter etter bildet.

Hilde Charlotte Solheim, direktør reiseliv i Hovedorganisasjonen Virke (foto fra Virke)

– Gjennom denne studien viser GreeNudge at miljøtiltak og økonomiske besparelser kan gå hånd i hånd. Dette er et konkret tiltak som enkelt og rimelig kan settes ut i livet i norsk hotell- og restaurantnæring. Norge har et internasjonalt omdømme som miljønasjon. Derfor er det spesielt viktig at reiselivet er troverdig på miljø. Dette er ett lite, men viktig bidrag til en styrking av reiselivets miljøprofil, sier Hilde Charlotte Solheim (over), Direktør Reise, Hovedorganisasjonen Virke.

Britene inspirert av GreeNudge

I sin forrige studie, viste GreeNudge at bedre informasjon om strøm- og livstidskostnader kan nudge forbrukere til å kjøpe mer energieffektive hvitevarer. Resultatene har allerede inspirert den britiske energi- og klimaministeren, Greg Barker, til å teste tilsvarende tiltak i England, som ledd i en større satsning på energieffektivisering.

Bakgrunn og fakta

Matavfall:

 • En tredjedel av all maten som produseres globalt ender opp som matavfall. Europa kaster 90 millioner tonn hvert år
 • I følge en rapport for EU-kommisjonen tilsvarer ett kilo matavfall 1,9 kg CO2
 • Nordisk Ministerråd har estimert at hoteller, restauranter og institusjoner i Norden genererer ca. 840.000 tonn matavfall i året, tilsvarende 1,6 millioner tonn CO2
 • Bransjen har selv tatt initiativet til målet om å redusere avfallet med 25 % innen 2015
 • Om lag to tredjedeler av mat som kastes fra storkjøkken kunne ha blitt spist. En stor andel kommer fra gjestenes tallerkener
 • Nordic Choice har beregnet at ett kilo matavfall koster hotellet omkring 50 kroner i innkjøp og avhending

Kilder: FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) Klif, Nordisk ministerråd

Tallerkenstudien:

 • GreeNudge fikk forskere fra CICERO, senter for klimaforskning, til å teste tiltak for å redusere matavfall fra buffeter på Nordic Choice hoteller
 • Totalt 52 hoteller deltok, fordelt på tre grupper; redusert tallerkenstørrelse, informasjonsplakater på buffeten og en kontrollgruppe. Alle veide og rapporterte matavfall daglig
 • Testperioden var 1. juli til 15. august 2012
 • Studien er gjennomført som en regresjonsanalyse med paneldata

Resultatene:

 • Hotellene som reduserte tallerkenstørrelsen reduserte mengden matavfall med 19,5 %
 • Ved iverksetting på alle 170 hoteller, vil Nordic Choice potensielt spare 613 tonn matavfall årlig
 • Dette tilsvarer en besparelse på 1166 tonn CO2 og opp til 31 millioner kroner
 • Hotellene med vennlige informasjonsplakater på buffeten, reduserte matavfallet med 20,5 % i testperioden. Studien sier ikke noe om hvorvidt effekten av dette kan opprettholdes over tid
 • Gjestetilfredsheten var uendret

GreeNudge:

 • Stiftet våren 2011 av Gunhild og Petter A. Stordalen
 • GreeNudge initierer, finansierer og promoterer forskningsprosjekter som kombinerer adferdsforskning og klimatiltak
 • Rådet består av Gunhild A. Stordalen (daglig leder), Steffen Kallbekken, Harald Throne-Holst, Beate Nossum, Marius Holm og Benedicte Brinchmann Eie
 • Se YouTube-klippet over
 • Les mer om GreeNudge og studiene på www.greenudge.no