Ny terminal på Flesland

I terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland (foto fra Avinor)

6. desember vedtok styret i Avinor å starte forberedende arbeider i forbindelse med bygging av ny terminal på Bergen lufthavn Flesland. Arbeidet har en prislapp på i størrelsesorden 300 millioner kroner, heter det i en pressemelding fra Avinor.

Styret i Avinor avventer Samferdselsdepartementets behandling av konsesjonssøknaden, før det blir tatt endelig stilling til utbygging av ny terminal.

– Jeg er glad for at Avinor nå kan ta dette viktige terminalprosjektet ett skritt videre. Bergen lufthavn har en nøkkelrolle i utvikling og vekst i vestlandsregionen, og Avinor ønsker å undersøtte denne regionale utviklingen i årene som kommer, sier Dag Falk-Petersen i en kommentar til vedtaket.

Det forventes at nærmere 5,8 millioner passasjerer vil reise til eller fra Bergen lufthavn i 2012, og prognosene tilsier at lufthavnen må håndtere nærmere syv millioner passasjerer i 2016. Dagens terminal var i sin tid bygd for i underkant av 3,5 millioner passasjerer. En ny terminal vil ha en kapasitet på 7,5 millioner passasjerer.

Godt fornøyd

– Vi er selvsagt godt fornøyd med det vedtaket som ble fattet av Avinors styre, sier lufthavnsjef Adelheid Nes.

Hun peker på at det har vært arbeidet med planene for den nye terminalen i flere år, og at Avinor og lufthavnen nå er enda ett skritt nærmere et endelig utbyggingsvedtak.

– Slik situasjonen er i dag, tilbyr vi våre kunder og passasjerer trange og vanskelige forhold, og jeg har nok både ansatte og reisende med meg i at en ny terminal er svært etterlengtet, sier hun.

Både land- og flyside

Arbeidet med å tilrettelegge arealer for utbygging, både på land- og flyside, vil nå igangsettes. I vedtaket ligger sprengning og fjerning av Lilandshaugen, med påfølgende igjenfylling av Lønningstjern, og en sanering/flytting av bygg. Det skal tilrettelegges for et nytt sentralbygg samt en pir som vil inneholde seks nye gater. De forberedende arbeidene vil muliggjøre en ferdigstillelse av terminalen ved årsskiftet 2016/17, slik planen er – og slik Avinors intensjonsavtalen med Bybanen forutsetter.

Foto: Det nåværende terminalbygget på Bergen lufthavn Flesland (foto fra Avinor)