Utland opp, innland ned

Utlandsterminalen i Oslo Lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Knut Bry/Oslo Lufthavn

I alt 3.277.117 passasjerer reiste til eller fra en av Avinors lufthavner i løpet av januar. Dette er en økning på 1,8 prosent, i forhold til samme måned i fjor. Utland øker med 5,6 prosent, mens innlandstrafikken går ned med 0,1 prosent, forteller Avinor i en pressemelding.

På Avinors største lufthavn, Oslo lufthavn, Gardermoen, økte antall passasjerer med 0,9 prosent i januar, sammenlignet med samme måned i fjor.

Blant de store lufthavnene, var veksten størst på Stavanger lufthavn, Sola. Passasjertallet gikk der opp med 5,6 prosent. Trondheim lufthavn, Værnes hadde en vekst på fire prosent, og Bergen lufthavn, Flesland hadde en vekst på 1,3 prosent.

Blant de nasjonale lufthavnene – Bodø, Tromsø, Kristiansand og Ålesund – hadde Tromsø størst vekst, med 3,9 prosent. Ellers hadde Ålesund lufthavn, Vigra en nedgang på 6,2 prosent.

I de regionale lufthavnene var veksten i snitt 4,5 prosent, og ved de lokale lufthavnene var det en nedgang på 0,4 prosent.

Flybevegelser gikk opp med 1,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.