1. mars er den årlige Komplimentdagen!

Ros og komplimenter

Den første dagen i mars arrangeres den tredje Komplimentdagen i Norge. Siden 2003 har det i Nederland vært arrangert en nasjonal komplimentdag (Nationale Complimentendag), et initiativ som har økt i anerkjennelse og omfang.

1. mars er blitt en nasjonal merkedag, og feires for tiende gang i Nederland, for fjerde gang i Belgia og for tredje gang i Norge. Hans Poortvliet, HSMAIs administrerende direktør i Nederland, er initiativtakeren bak dagen.

Her til lands er det derfor naturlig for HSMAI Chapter Norway å ta initiativrollen.

– Dagen står i kontrast til dager som Valentines Day, morsdag og farsdag, og lignende dager med mye kommersielt fokus, sier administrerende direktør Ingunn Hofseth HSMAI.

– Det begynte forsiktig, men i de senere årene har dagen fått mye oppmerksomhet i media og næringsliv, med artikler i de fleste regionale nederlandske aviser, gjesteopptredener i TV, og åpningen av den nederlandske børsen to ganger (bildet under), i forbindelse med 1. mars. Teksten fortsetter etter bildet.

Hans Poortvliet, daglig leder i HSMAI Nederland – og initiativtager til den hollandske Komplimentdagen, åpner den nederlandske børsen på selve Komplimentdagen, 1. mars 2012.

Ingunn Hofseth oppfordrer alle til å gi komplimenter til minst tre personer på denne dagen.

– En oppriktig og personlig kompliment koster ikke noe, men har stor effekt på mottakeren. I dette ligger også suksessen til dagen. Den kan ikke kjøpes, for komplimentene må gis med ord og følelser, direkte kommunisert via telefon, sms, e-post, postkort og lignende, sier Ingunn Hofseth.

– Komplimenter har en effekt, og er mangelvare i vår stressende hverdag, mener Ingunn Hofseth.

Gi en kompliment til kolleger, venner og kjente her: www.facebook.com/komplimentdagen