Bærekraftmerking av reiselivet

Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge

Som det første landet i verden lanserer Norge i dag en nasjonal merkeordning for bærekraftige reisemål. Norge baner med den nye merkeordningen vei i det internasjonale arbeidet for økt bærekraft i reiselivet, skriver Innovasjon i en pressemelding i dag.

– Utviklingen av et bærekraftig reiseliv er en av hovedmålsettingene i reiselivsstrategien. Denne merkeordningen er et konkret resultat av dette arbeidet, og viser at Norge nå markerer seg helt i verdenstoppen, når det gjelder utvikling av bærekraft på et reisemål, sier nærings -og handelsminister Trond Giske om den nye merkeordningen.

Ordningen er utviklet av Innovasjon Norge, og er basert på internasjonale kriterier, som har blitt videreutviklet og testet gjennom de fire bærekraftpilotene i prosjektet; Røros, Lærdal, Vega og Trysil. Det er disse pilotene som i dag leder vei i det internasjonale arbeidet som er gjort på området, når de som de første reisemål i verden får tildelt merket for “Bærekraftig reisemål”, etter et systematisk og målrettet arbeid over en lengre periode.

– Bærekraftig reiseliv brer om seg over hele verden, og stadig flere etterspør og velger reisemål som viser ansvar, og møter bærekraftutfordringene offensivt. Jeg tror denne ordningen vil gi Norge og de merkede reisemålene et klart konkurransefortrinn i kampen om turistene fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Grønn kvalitet

Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke, og bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig utvikling.

– Merket vil være lett gjenkjennelig, og skape en større bevissthet rundt bærekraft og miljø i norsk reiseliv, samtidig som det blir lettere for brukeren å finne frem til bærekraftige reisemål, forteller Tuftin.

Norge er først ute med å utvikle en slik nasjonal merkeordning, og Innovasjon Norge har allerede høstet internasjonal anerkjennelse for arbeidet. De jobber nå mot at den norske merkeordningen skal bli internasjonalt godkjent.

Bærekraft som konkurransefordel

Reisemål som kvalifiserer for merket, får retten til å bruke dette som kvalitetsstempel i egen markedsføring og omdømmebygging.  I tillegg vil Innovasjon Norge jobbe for å øke merkets verdi og betydning, gjennom effektiv eksponering og kommunikasjon av merket. De reisemålene som har kvalifisert for merket, vil også bli markedsført på Visitnorway, hvor forbrukeren lett skal kunne finne frem til mer bærekraftige reisemål i Norge.

– Norges omdømme er nært knyttet til ren og uberørt natur. Dette omdømmet er svært verdifullt og attraktivt for turistene som besøker oss. Det er et av våre viktigste konkurransefortrinn som turistnasjon, og noe vi må jobbe bevisst for å utvikle og utnytte, sier Per-Arne Tuftin.

– En slik merkeordning er en synliggjøring av tiltak som er satt i verk på området. I tillegg til at det skaper en bevissthet og et engasjement for bærekraft, både i lokalsamfunnet og for de besøkende gjestene. Jeg tror destinasjoner, og Norge som turistland, har alt å vinne på dette, avslutter reiselivssjefen.

Fakta om Bærekraftig reisemål:

  • Kvalitetsmerket “Bærekraftig reisemål” tildeles reisemål som jobber systematisk for å styrke gjesteopplevelsene og redusere reiselivets negative påvirkning
  • Reisemålene som kvalifiserer for merket “Bærekraftig Reisemål”, har oppfylt en lang rekke krav knyttet til å redusere sitt miljø- og klimamessige fotavtrykk, god bevaring av natur og kultur, godt lokalsamfunnssamarbeid og en sunn økonomi i reiselivet
  • Kravene holder høy internasjonal kvalitet, og er utviklet i tett samarbeid med anerkjente, internasjonale organisasjoner
  • Bærekraft i reiselivet dreier seg om helhet; redusere og fjerne negative fotavtrykk, fremme kvaliteter, natur og miljø, skape levende og levedyktige lokalsamfunn, og utvikle økonomisk levedyktige og sunne reiselivsbedrifter.  Denne helheten gjør at reisemålene må utvikles i et tett samspill mellom kommune og reiseliv.

Foto: Per-Arne Tuftin, direktør reiseliv, Innovasjon Norge