Anette Maltun Koefoed ny styreleder i HSMAI

HSMAI-styret 2013

Onsdag formiddag ble det avholdt generalforsamling i HSMAI Chapter Norway, i HSMAI-kontorene i Valkyriegata 15 A på Majorstuen, der styrets beretning og regnskap ble godkjent.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble også tatt til følge, med kommunikasjonsdirektør Anette Maltun Koefoed (øverst t.v.) i Berg Hansen som ny styreleder.

– Jeg vil takke for tillitten jeg har fått, og gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven. HSMAI er en viktig organisasjon for reiselivet, og jeg ser frem til å bidra til å forsterke denne posisjonen. Jeg er imponert over hva HSMAI og Ingunn får til, og ikke minst deres kapasitet og gjennomføringsevne. Vi har alt som skal til for å lykkes, og det blir en morsom reise fremover, sier hun kort etter generalforsamlingen.

Det nye styret, som er avbildet i rekkefølge som under (med varamedlemmene på andre rad) består av:

Anette Maltun Koefoed, kommunikasjonsdirektør Berg Hansen: Styreleder (valgt for to år)
Bård Tronvoll, førsteamanuensis, Høyskolen i Hedmark: Styremedlem (gjenvalgt for to år)
Bodil Aalde Eian, direktør salg/marked/distribusjon, Widerøes Flyveselskap: Styremedlem (valgt for to år)
Helene Skjenneberg, administrerende direktør, Mat & Drikke AS (selskapet bak Louise, Cafe Sorgenfri, Cafe Christiania, Albert Bistro og Lekter’n): Styremedlem (valgt for to år)
May Britt Hansen, reiselivssjef Trøndelag Reiseliv: Styremedlem (var alt valgt for to år, og stod derfor ikke på valg i år)
Espen Karlsen, administrende direktør The Thief: Varamedlem (valgt for ett år)
Fredrikke Næss, Area Human Resources Director Nordic, The Rezidor Hotel Group. Adm.dir. Grand Hotel fra mai 2013: Varamedlem (gjenvalgt for ett år)

Ingunn Hofseth– Jeg vil gjerne takke HSMAIs avtroppende styreleder, Martin Jørgensen, for et spesielt godt samarbeid i HSMAI-styret gjennom tre år, sier HSMAIs administrerende direktør, Ingunn Hofseth (t.h.), og fortsetter:

– Han har vært en unik rådgiver og støttespiller, med solid internasjonal erfaring. HSMAI har bygget en kultur hvor vi ønsker å spille hverandre gode. Martin var den første HSMAI kåret som Årets Unge leder. Det var i 2003, og da er det litt spesielt at han i dag overlater stafettpinnen til Anette Maltun Koefoed, som HSMAI kåret til Årets Unge leder i 2010.  Anette, som til daglig er kommunikasjonsdirektør i Berg Hansen, har allerede tre år bak seg i HSMAI-styret, og kjenner HSMAI godt gjennom sin bakgrunn fra Aftenposten og Berg Hansen.

– HSMAI har som ambisjon å være en organisasjon du kan være medlem av gjennom hele din karriere, fra du kommer inn som studentmedlem og hele karriereløpet videre, avslutter Ingunn Hofseth, som også er styreleder for HSMAI Europe.

HSMAI takker valgkomiteen for en strålende innsats. Komiteen har bestått av følgende:

Hilde C. Solheim, direktør reiseliv, Virke (leder)
Helge Gjellestad, SAS
Kjell Galstad, Online Services