Valgkomiteens innstilling til nytt HSMAI-styre

HSMAIs generalforsamling går av stabelen i dag, onsdag 24. april 2013. I den forbindelse har vi gleden av å kunngjøre valgkomiteens innstilling til nytt styre, som ser slik ut:

Anette Maltun Koefoed, kommunikasjonsdirektør Berg Hansen: Styreleder (velges for to år)
Bård Tronvoll, førsteamanuensis, Høyskolen i Hedmark: Styremedlem (gjenvelges for to år)
Bodil Aalde Eian, direktør salg/marked/distribusjon, Widerøes Flyveselskap: Styremedlem (velges for to år)
Helene Skjenneberg, administrerende direktør, Mat & Drikke AS: Styremedlem (velges for to år)

English: Silhouette of a ballot box with a ballotFølgende ble valgt for to år sist og er ikke på valg:

May Britt Hansen, reiselivssjef Trøndelag Reiseliv: Styremedlem

Varamedlemmer:

Fredrikke Næss, Area Human Resources Director Nordic, The Rezidor Hotel Group. Adm.dir. Grand Hotel fra mai 2013: Varamedlem (gjenvelges for ett år)
Espen Karlsen, administrende direktør The Thief: Varamedlem (velges for ett år)

HSMAIs valgkomité består av:

Hilde C. Solheim, direktør reiseliv, Virke (leder)
Helge Gjellestad, SAS
Kjell Galstad, Online Services

HSMAIs innstilling til Valgkomité for 2014 er:

Martin Jørgensen, Chief Executive Officer, Net Trans Service AS (leder)
Hilde C. Solheim, direktør reiseliv, Virke
Helge Gjellestad, SAS

Styrets beretning for 2012 kan du lese her.

Enhanced by Zemanta