Disse turistene er mest fornøyd med norgesferien

Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

Nordmenn er totalt sett mer fornøyd med norgesferien enn utenlandske turister, selv om alle er enige om at pris ikke står i forhold til kvalitet i Norge. Dette viser er ny turistundersøkelse, som er kunngjort i en pressemelding fra Innovasjon Norge.

Undersøkelsen viser at turistene i Norge generelt sett er meget tilfredse med norgesferien, men enkelte er mer fornøyde enn andre. Mest fornøyd med norgesoppholdet er russiske turister, hvor hele 85 prosent svarer at de er meget fornøyd med feriereisen.

Svenskene er de mest fornøyde gjestene i Skandinavia, og er mer fornøyd med norgesferien enn de danske turistene.

Reisende fra Sør-Europa er de turistene som er minst fornøyd med norgesoppholdet, viser turistundersøkelsen.

– Det er positivt å lese at turistene til Norge generelt sett er veldig fornøyde med oppholdet. Den nye turistundersøkelsen gir oss en god innsikt i turisters opplevelse av ferien i Norge, og gir oss et godt verktøy for å videreutvikle og forbedre norske reiselivsprodukter ytterligere, sier reiselivsdirektøren i Innovasjon Norge, Per-Arne Tuftin, om den nye undersøkelsen. Han er ikke overrasket over at pris i forhold til kvalitet er den faktoren som kommer dårligst ut i undersøkelsen.

– Norge er et høykostland, og det koster å være på ferie i Norge. Da er det viktig at vi leverer reiselivsprodukter som forsvarer det høye prisnivået her til lands. Dette blir enda viktigere i årene som kommer, med den skjerpede konkurransen. Dette er noe norsk reiselivsnæring må ta tak i, sier reiselivsdirektøren.

Dette er turistene fornøyde med

I tillegg til å vurdere den generelle tilfredsheten på ferien, ble deltakerne i undersøkelsen bedt om å rangere ulike sider ved ferien, som kvaliteten på overnattingsstedet, serveringsstedet og servicenivået her til lands.

Resultatene viser at pris i forhold til kvalitet er det kriteriet som blir vurdert lavest av både norske og utenlandske turister.

Overordnet er nordmenn mer fornøyd med ferien i Norge, og vurderer alle de underliggende parameterne, unntatt de norske attraksjonene, mer positivt enn de utenlandske turistene.

Selv om norske turister ikke er spesielt fornøyd med attraksjonene her til lands, er det nettopp disse utlendingene er mest tilfreds med, og rangerer norske attraksjoner, servicenivået og informasjon og skilting som de elementene de er mest fornøyd med på ferien. Minst fornøyd er de med pris i forhold til kvalitet, overnatting – og spisesteder.

Ser en på nasjonale forskjeller, er de skandinaviske turistene langt på vei mer fornøyde med norgesoppholdet enn både tyske og nederlandske turister, som generelt er mindre imponert over norgesferien. Det er spesielt overnatting, spisesteder og pris i forhold til kvalitet som trekker opplevelsen ned for de tyske turistene. Nederlenderne er også misfornøyd med pris i forhold til kvalitet, og spisesteder.

Norsk reiselivsnæring må bli enda bedre

– Turistundersøkelsen gir oss noen verdifulle signaler om hvor norsk reiselivsnæring må forbedre seg, for å gjøre totalopplevelsen for turister i Norge bedre. Jeg tror det er viktig at vi tar disse signalene på alvor, og tar i et tak for å øke tilfredsheten blant både norske og utenlandske turister, sier Tuftin.

Turistundersøkelsen viser at norsk reiselivsnæring må øke kvaliteten på norske spisesteder og aktivitetsmuligheter, for at norske turister skal bli mer fornøyd med norgesferien.

For utenlandske turister er det aktivitetsmuligheter i lokalmiljøet som trekker mest ned på totalopplevelsen av ferien i Norge.

Fakta om Innovasjon Norges turistundersøkelse:

  • Innovasjon Norges landsdekkende turistundersøkelse vil utføres årlig, og skal erstatte den tidligere gjesteundersøkelsen, utført av Transportøkonomisk Institutt (TØI)
  • Undersøkelsen baserer seg på datainnsamling ved kommersielle overnattingssteder
  • Turistundersøkelsen 2012 inneholder analyser av turister som har vært på forretnings- eller feriereise i Norge i sommersesongen 2012, fra mai til august
  • Rapporten estimerer disse turistenes samlede forbruk, og ser på hvordan forbruket blir fordelt på ulike utgiftsposter, basert på spørsmål i undersøkelsen
  • I tillegg til analyse av turisters forbruk, gir datagrunnlaget også innsikt i turisters adferd, og deres bedømmelse av ferien i Norge generelt
  • Rapporten er utarbeidet av Epinion, på vegne av Innovasjon Norge

Foto: Reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com