Spår omsetningssvikt for norsk reiselivsnæring

reiselivsdirektr_i_innova.reiselivsdirektr_i_innova.reiselivsdirektr_i_innova.9b79a516-e9e2-467b-a984-cbc17ba27510-main_image_email

Lave forventninger preger inngangen til sommersesongen. Årets prognoser er de laveste siden sommeren 2009 og inngangen til finanskrisen, viser Innovasjon Norges turistbarometer.

Blant 153 representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland er det 36 prosent som venter et bedre resultat enn i fjor sommer, mens 44 prosent venter et uendret resultat. 20 prosent venter en nedgang sammenlignet med sommeren 2012.

Prognosene fra Norges to største utenlandsmarkeder, Tyskland og Nederland er dystre. I Tyskland tror 54 prosent av de spurte at årets sommersesong blir verre enn i fjor. Blant nederlenderne forventer 50 prosent at sommeren blir dårligere enn i fjor. Nå spår Innovasjon Norge en omsetningssvikt for norsk reiselivsnæring.

Skremmende tall
–Vi opplevde en nedgang i kommersielle gjestedøgn både fra Nederland og Tyskland i fjor og det er dessverre grunn til å tro at den negative trenden fortsetter inn i 2013, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

–Dersom vi opplever en volumnedgang fra Tyskland og Nederland på fem prosent i forhold til sommeren 2012 og forbruket per gjestedøgn er konstant, betyr det en omsetningsnedgang på rundt 225 millioner kroner.  Dersom nedgangen blir på ti prosent blir omsetningssvikten også dobbelt så stor. Dette er skremmende tall som vil ha stor effekt på reiselivsnæringen, sier Tuftin.

Vil ha snuoperasjon
Også i år er det den høye kronekursen som blir trukket frem som grunn til at turister velger andre og billigere feriealternativer i stedet for Norge. Flere av de spurte peker på at pris ikke står i forhold til kvalitet i Norge.

–Den kalde våren i Europa gjør nok sitt til at ikke bare nordmenn men også flere utenlandske turister velger å legge hovedferien til varmere strøk i år, sier Tuftin.

Reiselivsdirektøren tror reiselivsnæringen må ta noen bestemte grep for å snu de negative trendene for reiselivet.

–Enkelte faktorer, som den høye kronekursen, økonomiske forhold i Europa samt værforhold, ligger utenfor vår kontroll. Men vi har undersøkelser som gir klare signaler om at vi har et stort potensiale i å utvikle salgbare produkter som utnytter det naturbaserte reiselivet i større grad. Vi må bli flinkere å utvikle gode produkter som turister ønsker å oppleve og betale for, sier Tuftin.

Innovasjon Norge sin turistundersøkelse viser også at mange turister ikke syntes pris står i forhold til kvalitet på ferie i Norge.

–Det er helt avgjørende at vi leverer produkter som rettferdiggjør til det høye prisnivået i Norge, sier Tuftin.

Gjerrige nordmenn på ferie i eget land
Tall for sommersesongen 2006 til 2012 viser at Norge enda ikke er oppe på samme nivå i antall utenlandske gjestedøgn som før finanskrisen. Det er innenlandstrafikken som bidrar til økningen på fire prosent i denne perioden.

–Det er ingen tvil om at det norske markedet blir viktig i sommer når veksten fra utlandet er så usikker. Utfordringen er å få nordmenn til å bruke mer av feriebudsjettet i eget land, sier Tuftin.

Nordmenn reiser fremdeles på flest ferie- og fritidsreiser i Norge og i 2012 var andelen på 56 prosent. Utfordringen er at kun 38 prosent av alle norske ferie- og fritidsrelaterte overnattinger var i Norge, samtidig som ikke mer enn 25 prosent av det totale feriebudsjettet kom norsk næringsliv til gode.

Økt verdensturisme
Tall fra World Tourism Organization (UNWTO) viser at reisevirksomheten i verden totalt sett økte med fire prosent i 2012, noe som utgjør 39 millioner flere reisende. Det totale turistforbruket økte i samme periode også med fire prosent. Disse tallene kommer på toppen av en vekst som startet i 2010.

Med en økning på tre prosent er Europa den regionen med den laveste veksten, mens Asia og stillehavsområdene opplevde den største veksten i ankomster på syv prosent.

Når det gjelder forbruk viser UNWTO at Kina har gått forbi både Tyskland og USA som nasjonen med det høyeste forbruket på ferie og fritidsreiser, med et totalt forbruk på 102 US billion dollar på sine utenlandsreiser.

–Vi ser at folk fortsetter å reise trass i økonomiske nedgangstider. Utfordringen for norsk reiseliv fremover blir å ta en større andel av den økende verdensturismen, og i større grad markere seg i kampen om de internasjonale turistene, fortsetter Tuftin.

Fakta om turistbarometeret:

  • Dette er den 20. gang Turistbarometeret gjennomføres. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen. Hensikten er å gi en oversikt over forventet trafikkutvikling fordelt på land og bransjer. Forventningene til kommende sesong gjøres på bakgrunn av foregående sesong.
  • Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, innkommende operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontor, regionale destinasjonsselskap, samt Innovasjon Norges markedssjefer i de respektive markeder.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut og var tilgjengelig i perioden 24. april -15. mai 2013. 153 deltok i undersøkelsen.

Foto: Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge