Grønt lys for grønne gjester på Thon Hotel Kristiansund

Thon Hotel Kristiansund_Grønne Krediteres_Fotograf P etter Ingeberg
Tirsdag den 10.september delte ordfører Per-Kristian Øyen ut sertifisering til Thon Hotel Kristiansund som arrangør av Grønne Konferanser, Norges første konferansetilbud som stiller miljøkrav både til hotellet og de som bestiller konferansen.

–Alle er hjertelig velkommen til å ha konferanser hos oss, men for å kunne ha en Grønn Konferanse må også de som bestiller være miljøsertifisert eller kunne dokumentere at de jobber for å bli det. Slik sett stiller vi krav til hverandre. Dette er et samarbeid mellom hotell og kunde om å få til lavest mulig CO2-utslipp, sier direktør Britta Joø ved Thon Hotel Kristiansund.

Grønne Konferanser er utviklet av stiftelsen Miljøfyrtårn og Thon Hotels. For Thon Hotel Kristiansund betyr det at hotellet blant annet er Miljøfyrtårnsertifisert som helhet, kan fremlegge klimahandlingsplan for egen drift og prioriterer lokal, økologisk mat. Men det som gjør Grønne Konferanser unikt i Norge, er at det også stiller krav til kundene.

I tillegg til å være miljøsertifisert eller kunne dokumentere at de jobber for å bli det, må de som bestiller konferansen også samarbeide med hotellet for å oppnå mest mulig miljøvennlig transport og aktiviteter.

–På en Grønn Konferanse kan du ikke slå deg på brystet ved å ha spist økologisk, for så å kjøre hjem i din egen privatbil. I stedet samarbeider vi med lokale kollektivselskaper om felles transport, forteller Joø.

Thon Hotel Kristiansund er ikke redd for å tape kunder ved å kreve et miljøengasjement som går utover å kaste søppelet i rett dunk. Alle kan fortsatt bestille vanlige konferanser, mens en ekstra dør åpnes for de kundene som tar miljøet på alvor.

NHO Reiseliv mener interessen for et bærekraftig reiseliv øker både blant tilbydere og kunder, og ser en trend i at gjestene er mer bevisste i sine valg. Også regjeringen setter pris på Thon-hotellenes initiativet med Grønne Konferanser.

–Det er mange måter en arrangør av en konferanse kan ivareta miljøet på, blant annet ved å se på energiforbruket, transport og avfall. Det er derfor viktig at vi har sertifiseringsordninger som vektlegger bærekraft og gjør det enklere å arrangere konferanser på en miljøansvarlig mate, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Foto: Ordfører i Kristiansund Per-Kristian Øyen og Britta Joø