Avløsning for Nic Nilsen

Nic_Nilsen_pmEtter 15 år i sjefsstolen har Nic Nilsen bestemt seg for å fratre som administrende direktør ved Oslo Lufthavn. Nilsen fortsetter som lufthavnens øverste leder frem til hans arvtaker er på plass og vil i tiden fremover fortsette å følge opp utbyggingen av den nye terminalen (T2).

–Dette har på samme tid vært både en vanskelig og en relativt enkel beslutning. Vanskelig fordi jeg elsker å arbeide med luftfart. Jeg føler at Oslo Lufthavn gjør en særdeles viktig jobb for norsk luftfart og for Avinors samfunnsoppdrag. Enkel fordi både alder (blir 67 år i høst) og 15 år i stillingen peker mot fornying. Jeg er meget tilfreds med at jeg får anledning til å kunne bidra videre frem mot T2 ferdigstillelse, kommenterer administrerende direktør Nic Nilsen.

Nilsen begynte ved forløperen til Oslo Lufthavn i 1995 og hadde ansvaret for flyttingen av landets hovedflyplass fra Fornebu til Gardermoen. Han har vært leder for lufthavnen fra oppstarten, og har i perioder vært konstituert som konsernsjef i Avinor.

–Under Nic Nilsens dyktige ledelse har Oslo Lufthavn utviklet seg til å bli en internasjonal suksess. Både når det gjelder driftsstabilitet, passasjerutvikling og kommersiell vekst, spiller vår hovedflyplass i øverste divisjon. Norsk luftfart og Avinor har svært mye å takke Nilsen for, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen, som også er styreleder ved Oslo Lufthavn.

Falk-Petersen legger til at han setter stor pris på at Nilsen har takket ja til fortsatt å holde i ansvaret for utbyggingen av T2 samt å bidra i andre større utviklingsprosjekter i Avinor-konsernet.

–Nilsen har unik erfaring og kompetanse, og har vært en viktig støttespiller siden jeg tiltrådte som konsernsjef. Selv om han går av som toppsjef ved Oslo lufthavn, vil han være en verdifull bidragsyter i videreutviklingen av Avinor-konsernet de nærmeste årene, sier Falk-Petersen.

Han opplyser at stillingen som administrerende direktør ved Oslo Lufthavn vil bli utlyst i løpet av høsten, og at det vil bli søkt bistand hos et eksternt rekrutteringsfirma i prosessen. Trolig vil ny leder være på plass i løpet av 1. halvår 2014.

Foto: Nic Nilsen