Årets Serviceløft

god_morgen_norge

I oktober i fjor kåret vi hotellgruppen Carlson Rezidor til Årets Serviceløft 2012, hvem mottar Årets Serviceløft- prisen i år?

Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere av disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Prisaften

På et kveldsarrangement på Hotel Bristol i Oslo tirsdag 22. oktober, kåres Årets Serviceløft 2013, som en del av HSMAI-dagenDu kan melde deg på prisfesten nederst på denne siden

Dersom du ikke har firmakort, eller anledning til å få dekket utlegg via reiseregning, kan vi utstede faktura, ved henvendelse til postbox@hsmai.no

Det skal kåres vinnere i følgende kategorier:

 1. Kundebehandling
 2. Tjenesteutvikling
 3. Medarbeiderutvikling
 4. Klagebehandling
 5. Fysiske Rom og Systemer
 6. Kommunikasjon
 7. Kundeopplæring

Det skal også deles ut en hovedpris.  Hovedprisen skal gis til den virksomhet som kan vise til en særlig utvikling på flere at disse kriterier over flere år, og især kan vise til hvordan integrasjon av innsatsen på flere områder har bidratt til å forbedre kundeopplevelsen og serviceløftets troverdighet.

Din bedrift kan delta i konkurransen!

Registrering av arbeider til Årets Serviceløft 2013

For å sikre juryens arbeid samt gjøre registreringsskjemaene så standardiserte og konforme som mulig, er malen for registreringsskjemaet laget i Word-format. Det er viktig at opplysningene i skjemaet er så fullstendig som mulig. De oppgitte opplysningene danner grunnlag for juryeringen samt det som vises/sies under selve utdelingen. Malen for registreringsskjemaet kopieres og lagres hos deg, slik at det kan sendes til oss på postbox@hsmai.no

Har du spørsmål i forbindelse med registreringen, kontakt HSMAI på 45255377

Alle bidrag må sendes inn snarest for juryering 

1. Praktisk informasjon :

 1. Virksomhetens navn:
 2. Adresse:
 3. Telefon/mobil.:
 4. E-post:
 5. Kontaktperson med tittel:
 6. Ansvarlig for arbeidet (inkl. tittel):
 7. Informasjon om evt. eksterne konsulenter som er benyttet:
 8. Dato for innsendelse:
 9. Arbeidet skal bedømmes i kategori nr.:

(Dere er velkomne til å delta i flere kategorier)

10. List opp evt. vedlegg du sender inn:
(For å sikre at alle elementene blir vurdert)

2. Få frem følgende i hver kategorien du melder dere på i:

 • Hvilket utgangspunkt hadde dere?
 •  Hvilke tiltak gjorde dere?
 •  Hva slags resultat oppnådde dere?

3. Dette er det juryen vil vurdere og se etter, innen hver kategori:

 • Kundebehandling
  Hvordan foregår møtet mellom kunde og virksomheten? Hvilken del av dette møtet er endret? Hvordan er dette endret? Hvordan struktureres kommunikasjonen i kundemøtet? Hvordan sikres kvaliteten?
 • Tjenesteutvikling
  Hvilke tjenesteelementer inngår? Hvilke endringer har skjedd? Vedlegg evt. beskrivelser av servicedesign og endringer i dette.
 • Medarbeiderutvikling
  Hvilke tiltak er gjennomført, hvilke og hvor mange medarbeidere har vært berørt, hvor mye medarbeidertid har vært brukt, hvilke systemer osv. har vært brukt, hvilke endringer har dette gitt mht. motivasjon, kompetanse, arbeidsbelastning, sykefravær etc. Vedlegg hvis mulig dokumentasjon mht. medarbeideres opplevelse i forhold til egen situasjon og mht. betydningen for kunden.
 • Klagebehandling
  Hvilke tiltak er gjennomført mht. innhenting av tilbakemelding fra kunden? Hvilke kanaler benytter man seg av?
  Hvordan systematiseres informasjonen/klagene? Hvordan håndterer virksomheten oppfølging av svar til kunden?
  Hvordan bruker virksomheten klagen i en prosess for forbedring av kvalitetssikring?
 • Fysiske rom og systemer
  Sende inn bilder, planskisser/planløsninger evt. fotografier og beskrivelser mht. utviklingen av de arkitektoniske, innredningsmessige eller tekniske løsninger. Vurderinger mht. hensiktsmessighet og brukervennlig og på hvilken måte de forbedrer kundens serviceopplevelse.
 • Kommunikasjon
  Beskrive tiltak som har gitt den aktuelle utviklingen i virksomhetens markedskommunikasjon og/eller internkommunikasjon og/eller interaktive kommunikasjon (dvs. mellom medarbeidere og kunder) og sammenhengen mellom disse. Dokumenter med eksempler, vurderinger fra medarbeidere – i tillegg til generell dokumentasjon som vist ovenfor
 • Kundeopplæring
  Materiell som viser virksomhetens opplæring av kunder. Dokumentasjon av tiltak overfor kunder, ansatte og mht. systemer.

Du kan melde deg på prisfesten nederst på denne siden:

http://hsmai.no/aktiviteter/hsmai-dagen-2013/

Dersom du ikke har firmakort, eller anledning til å få dekket utlegg via reiseregning, kan vi utstede faktura, ved henvendelse til postbox@hsmai.no    

 

Foto: Ingunn Hofseth, Anette Julie Qvist og Tarje Hellebust på TV 2s God Morgen. Foto fra TV 2

 

HSMAI Norge logo

Serviceløft logo