Nyåpnet Ingeniørenes Hus Møtesenter

IMG_1153(rs-50) (2)
Eurest AS som siden 2004 har driftet Ingeniørenes Hus Møtesenter har nå inngått en ny avtale med Ingeniørenes Hus AS om fremtidig drift i inntil 15 år.

Torsdag 10. oktober ble møtesenteret åpnet av Administrerende Direktør i Eiendomsspar AS, Christian Ringnes, som eier 50 % av aksjene i Ingeniørenes Hus.

IMG_1135(rs-50) (1)

Ingeniørenes Hus Møtesenter blir driftet under Eurest Konferanse & Selskap som er en del av det internasjonale konsernet Compass Group.

Eurest Konferanse & Selskap som også driver 4 andre konferansesentre i Oslo var representer med sitt lederteam bestående av Roy Brobekk, Knut Are Ottesen og Ida Victoria Silseth Bakken.

Bakgrunn:

Bygget har vært stengt siden juni 2012 på grunn av en totalrehabilitering av Kronprinsens gate 17.

Under prosessen med rehabiliteringen har universell utforming og fremtidig bærekraftig utvikling stått i fokus. Tiltakene utført har ført til at samtlige lokaler er mer praktisk tilrettelagte for gjennomføring av alle typer arrangementer.

Compass Group sin virksomhet i Norge drives under merkenavnene Eurest, Eurest Services, Eurest konferanse og selskap, Medirest og ESS. Selskapet har ca 2 600 ansatte, 2,2 milliarder i omsetning og en landsdekkende tilstedeværelse.

Foto fra Eurest Konferanse