Full seier til Widerøeansatte over LFF

En av Wideøes Dash 8-Q400-maskiner. Foto fra Widerøes Flyevelskap ASDe Widerøeansatte stasjonsmedarbeiderne som ble beskyldt for å være streikebrytere av Luftfartens Funksjonærforening(LFF) under streiken i Brønnøysund i mai, har i Oslo Tingrett blitt tildelt oppreisning for ærekrenkelser. Retten slår fast at arbeidet ikke var streikebryteri, og at det var ærekrenkende av LFF å påstå dette.

I dommen fra Oslo Tingrett blir det slått fast at Widerøe hadde rett til å sette inn egen arbeidskraft da arbeidet på stasjonen i Brønnøysund ble stanset på grunn av konflikten mellom Air Service A/S og Luftfartens Funksjonærforening (LFF). Dommen slår også fast at det var krenkende for de ansatte som ble satt inn for å holde driften i gang å bli stemplet som streikebrytere.

– Vi er glade for at retten deler vårt syn på at LFFs karakteristikker av våre ansatte var langt over streken, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien.

– Widerøe var i sin fulle rett til å sette inn egen arbeidskraft for å ivareta våre kunder i en konflikt der vi ikke var part, og våre stasjonsansatte som utførte den jobben gikk i frontlinjen for oss. Derfor var det viktig for oss å markere at det var uakseptabelt at de skulle bli offentlig hengt ut for den lovlige jobben de gjorde, sier Kongsteien, som understreker at Widerøe og forventer at LFF nå fjerner denne siden fra sine hjemmesider.

I dommen fra Oslo Tingrett blir hver ansatt som har saksøkt LFF for ærekrenkelse tilkjent en erstatning på 20 000 kroner, samt at LFF må dekke saksomkostningene for saksøkerne i saken.

Foto: En av Wideøes Dash 8-Q400-maskiner. Foto fra Widerøes Flyevelskap AS