Styrket Hurtigruten oppnår 192 millioner i overskudd før skatt

At seaHurtigruten oppnår et resultat før skatt på 192 millioner kroner i tredje kvartal 2013, 111 millioner kroner bedre enn i 2012. Snuoperasjonen viser gode resultater.

Den omfattende snuoperasjonen i Hurtigruten ASA viser betydelige resultater i tredje kvartal gjennom reduserte kostnader, og ikke minst økt fart i den nye salgsorganisasjonen. Bookingtakten for perioden mai-oktober har økt med 21 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Som tidligere varslet ble volum på norskekysten en utfordring også i tredje kvartal, hovedsakelig fordi selskapets produkter kom for sent ut i salg i 2012. Iverksatte tiltak viser imidlertid effekt, og har bidratt til å redusere avstanden til 2012. Deler av volumtapet er i perioden kompensert gjennom kampanjer som har nådd et marked med kortere kjøpshorisont.

–Hurtigruten revitaliseres, og vi begynner nå å se konturene av et selskap organisert for framtiden. Tiltakene er omfattende, og vi har samtidig med restruktureringen klart å øke bookingtakten i svært viktige markeder, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Konsernet oppnår i kvartalet et resultat før skatt på 192 millioner kroner, 111 millioner kroner bedre enn samme kvartal i fjor. Konsernets samlede inntekter var i kvartalet 1 103 millioner kroner, 45 millioner kroner høyere enn i 2012. Regnskapet viser en EBITDA på 354 millioner kroner, en økning på 91 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal 2012. Forbedringen forklares delvis av negative engangseffekter i tredje kvartal i fjor, men også av vesentlig forbedring for produktområdet Explorer/MS Fram, som styrker EBITDA med 9 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

–Explorerskipet, MS Fram, viser en betydelig forbedring både på kostnadssiden og ombordsalget. Det viser at det vi driver med fungerer. Vi skal nå jobbe hardt for å ta ut potensialet i dette fantastiske reiselivsproduktet, sier Daniel Skjeldam.

Driftsregulariteten er sterk også for tredje kvartal med 99,2 prosent. Hurtigrutens 11 skip på norskekysten kansellerte 47 av i alt 5 712 havneanløp i tredje kvartal 2013, mot 103 i 2012.

Effektiviseringsprogrammets tre første faser har en estimert kostnadseffekt på 60 millioner kroner, med full effekt fra 2014.

I løpet av 10 måneder er det gjort gjennomgripende endringer i selskapet. 

· Ny kostnadseffektiv organisasjonsstruktur
· Betydelig nedbemanning i landorganisasjonen
· Nytt konsernsenter etablert og i drift i Tromsø
· Reorganisert global salgsorganisasjon, salg Norden lokalisert i Oslo
· Rendyrkning av kommersiell hotelloperasjon og maritim drift på skipene
· 25 prosent redusert bemanning i reservasjonssenter i Tallinn
· Crew selskap etablert i Kirkenes, 1 600 ansatte overført i tredje kvartal 2013
· Salg av ikke strategiske eiendeler
· Kontorbygg Tromsø
· Kontorbygg Narvik
· Direksjonsbolig i Narvik

Revitaliseringen, drevet fram av interne ressurser, går etter planen, og siste fase gjennomgår nå skipsdriften. Fokus er kostnadseffekter og økte ombordinntekter.

Etter et noe svakt 2012-salg er to volummessig utfordrende kvartaler tilbakelagt. Bookingtallene for fjerde kvartal og 2014 peker rett vei med en vekst på henholdsvis 3 og 6 prosent i brutto inntekter på norskekysten.

–Vi er fortsatt ikke i mål, men trendene gir grunn til optimisme. Utsiktene for fjerde kvartal og 2014 er positive både for norskekysten og Explorer. Vi har klare forventninger til arbeidet med å effektivisere skipsdriften og øke inntektene om bord i hele flåten. Samtidig ser vi oss om etter nye muligheter og etablerer nå kontor i Seattle for å posisjonere oss tydelig i verdens største cruisemarked USA, avslutter konsernsjef Daniel Skjeldam.

Foto fra Hurtigruten.no