Thon og Reitan kjøper Britannia hotel

pydtjlmld12khp0lrohe

Thon og Reitan kjøper eiendomsselskapet Britannia Eiendom AS med 50% hver. Selskapet eier eiendommen som huser Britannia Hotel. Selgerne er et selskap eid av Jon Einar Bottens arvinger (40 %) og et selskap eid av Øyvind Antonsen og Francis Hay (60 %).

Britannia-eiendommen er en kjent og kjær eiendom i bybildet i Trondheim. Olav Thon og Odd Reitan ser frem til å overta eierskapet til den staselige hotelleiendommen.Thon Hotels AS driver i dag hotellet og vil fortsette med det.

– Det foreligger ingen konkrete planer i tilknytning til overtakelsen, men de nye eierne er veldig opptatt av at eiendommen holdes i hevd og videreutvikles på den måte den fortjener, sier administrerende direktør i Reitan Eiendom Ingolv Høyland.

Britannia Hotel har i dag 247 rom, fire restauranter, to barer, konferanseavdeling og spa. Eiendommen er på ca 20 000 kvm.