Cruiseturister – ikke gratispassasjerer viser ny undersøkelse

Foto fra Innovasjon Norge

Cruiseturister legger igjen over 400 kroner per passasjer i ulike offentlige avgifter og gebyrer til Norge før de i det hele tatt har gått i land på norske havner, viser en ny undersøkelse. På oppdrag av Cruise Norway, Cruise Europe og Innovasjon Norge er det nå laget en fersk rapport som kartlegger hva cruiseturismen genererer av innbetalinger i offentlige avgifter fordelt på vederlag og gebyrer, samt los og NOx avgifter.

Norge hadde i 2013 i underkant av 700 000 cruisegjester som stod for rundt tre millioner dagsbesøk i ulike norske havner. Undersøkelsen viser at hver gjest bidrar med over 400 kroner i ulike avgifter før de har gått i land i norske havner. I tillegg til dette påløper gjestenes forbruk i land på utflukter, shopping og andre aktiviteter.

Cruiseanløp gir flere typer inntekter
Rapporten viser at cruiseanløp til norske havner medfører ulike typer inntekter. Dette er inntekter som blir lagt igjen både lokalt og sentralt gjennom avgifter og forbruk. Typiske inntekter fra et cruiseanløp kan være følgende:

  • Cruisepassasjerenes forbruk mens de er i land
  • Skipets kjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører i havnene
  • Avgifter, vederlag og gebyret som skipet betaler til havn, Kystverket og NOx fondet.

Denne undersøkelsen har tatt utgangspunkt i det siste punktet og kartleggingen viser at cruise genererer en hel del avgifter, vederlag og gebyrer til norske havner. Samlet gir dette 286 millioner i avgifter, vederlag og gebyrer innbetalt fra cruiseanløp til Norske havner, kystverket og NOx fondet.

  • Avgifter, vederlag og gebyrer til norske havner utgjorde 142 millioner kroner i 2013
  • Avgifter til kystverker relatert til lostjenesten og sikkerhetsavgifter utgjorde 119 millioner i 2013
  • Avgifter til NOx fondet fra rederier utgjorde 25 millioner i 2013

Kartlegger cruiseturisters forbruk i land
Innovasjon Norge ønsker å kartlegge cruiseturismen bedre og har sommeren 2014 inkludert cruise i den landsdekkende Turistundersøkelsen. Her vil det for første gang bli kartlagt på et nasjonalt nivå cruisegjesters gjennomsnittsforbruk når de er i land på norske havner.

-Når disse tallene klare, vil vi ha et godt bilde av cruiseindustriens totale bidrag til Norge. Det er viktig å kartlegge denne industrien på en god måte, slik at vi får et bedre og mer kvalifisert grunnlag for utvikling av en mer lønnsom cruiseindustri fremover, sier Per-Arne Tuftin, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

– Cruise er blitt en viktig næring for mange aktører langs vår langstrakte kyst, sier Tuftin, som vektlegger at inntekter relatert til anløpene er viktige. Hele 14 prosent av inntektene til Kystverket los og sikkerhetsavgifter på totalt 846,9 millioner, kom i 2013 fra cruiseindustrien. Denne industrien er derfor også en viktig bidragsyter for å opprettholde og sikre trygg ferdsel i norske farvann, sier Tuftin.

– Vi er svært fornøyd med at det endelig er utarbeidet en undersøkelse som viser hva cruiseindustrien faktisk genererer av inntekter gjennom avgifter og gebyrer for Norge inkl. Svalbard, sier Ingvar M. Mathisen, styreleder i Cruise Norway AS. Alt for mange studier fokuserer snevert kun på hva cruiseturisten bruker på land utenom organiserte aktiviteter, og så fremstilles – eller oppfattes – det som om disse studiene gir det komplette bilde av hva cruiseindustrien genererer av inntekter i Norge, avslutter Mathisen.

Foto fra Innovasjon Norge