Norwegian Travel Workshop – en viktig salgsarena

Norwegian Travel Workshop (NTW) er en av de viktigste møteplassene for norsk reiseliv og vil mellom 27. – 30. april 2015 arrangeres for 43. gang. I år vil arrangementet gå av stabelen i vertskapsbyen Hamar.

Hit kommer da over 300 utenlandske turoperatører for å kjøpe norske reiselivsprodukter. I løpet av tre hektiske dager vil ca. 8000 forhandlingsmøter mellom norske reiselivsaktører og utenlandske turoperatører og agenter bli gjennomført.

Er NTW noe for deg?

Samarbeider du med turoperatører eller incoming-operatører, eller ønsker du å selge og markedsføre ditt produkt til denne kundegruppen? Da kan NTW være en viktig møteplass for deg.

NTW er en flott arena hvor du kan få kontakt med flere tur – og incoming-operatører fra ulike markeder, på kort tid og på hjemmebane. Her vil du kunne treffe og knytte relasjoner til de viktigste og mest seriøse samarbeidspartnere både i Norge og i 25 ulike land. Det sparer deg for mye reising, vi bringer kundene til deg i Norge.

Sett ditt produkt på kartet!

Alle kjøpere som besøker workshopen er på jakt etter nye produkter. NTW er deres desidert viktigste kjøpsarena og blir brukt for å planlegge kommende turproduksjoner. Her har du derfor mulighet til å vise fram og selge inn ditt produkt til operatører og slik benytte denne unike sjansen til å komme med i produktporteføljen deres. Dette er også en flott anledning til å få direkte tilbakemeldinger om hvordan produktet ditt passer de ulike markedene.

Etterarbeidet er viktig

Visste du at NTW gir deg mulighet til over 30 avtaler med potensielle kunder? Tenk derfor nøye gjennom hva som kreves av oppfølging og kapasitet. For få best utbytte av din deltakelse på NTW er det avgjørende med en god oppfølging. Sett derfor av tid til dette i etterkant av NTW – da oppnår du best resultater.

Les mer: http://www.innovasjonnorge.no/ntw/