– Vi skal ligge i Europatoppen

Øyvind Hasaas

I august i år tiltrådte Øyvind Hasaas som administrerende direktør i Oslo Lufthavn, og den nye sjefen har klare ambisjoner. – Vi skal oppfattes som en av Europas beste flyplasser av både passasjerer og flyselskaper. Det stiller store krav til oss, men det er absolutt realistisk.

Øyvind Hasaas er utdannet siviløkonom. Det meste av sitt voksne arbeidsliv har han jobbet med industriell aktivitet både for Hydro, og de siste seks årene for REC Solar i Singapore. Han innrømmer at kombinasjonen ikke er veldig vanlig.

–Det er litt utypisk å ha økonomisk utdannelse og samtidig jobbe i operativ industri, men det har fungert veldig bra for meg, sier han.

Hasaas har jobbet mye med omstilling og endring, noe som gjør at han stor forståelse for hverdagen til flyselskapene som opererer på Oslo Lufthavn.

–Omstilling er noe som mange kanskje egentlig ikke liker, men det blir en del av arbeidslivet i en veldig konkurranseutsatt sektor som jeg har vært i. Der jeg jobbet sist, med solkraft, falt prisene med to prosentpoeng i måneden i to år. Da skal du følge tritt med kostnadene, så det betyr at jeg kjenner meg igjen i utfordringene flyselskapene har i forhold til å være konkurransedyktige i et veldig presset marked.

Hasaas sin tidligere jobb har også gjort at han kjenner luftfarten fra en annen side.

–Nå har jeg sort belte i langdistanseflygninger. Jeg kjenner mange flyselskaper og andre lufthavner fra kundesiden og ser hva som er bra og ikke så bra, sier han.

–Med så mye reising vet jeg hva vi som forretningsreisende er opptatt av. Da skal flyplassene fungere raskt og effektivt og man skal gjerne ha et sted og oppholde seg for man vil kanskje jobbe litt eller ha seg en matbit i mellom flyvningene.

Bedre satsing på langdistanseruter

Oslo Lufthavn bygger ut til å tåle passasjerveksten som har vært de siste årene, en vekst Hasaas håper og tror fortsetter.

–Vi har et mål og en forventning om stabil vekst. Frem til 2017 er det også svært viktig for oss å videreføre jobben med å bygge ut samtidig som vi drifter en travel internasjonal flyplass på en god måte. Med den infrastrukturen vi bygger ut for nå så skal vi kunne håndtere i overkant av 35 millioner passasjerer i året når den er ferdig, sier Hasaas og fortsetter:

–Skal vi få til det må vi få til en bedre satsning på langdistanseruter. Vi har i dag et godt tilbud til Norge og Europa.. Men, hvorfor skal nordmenn dra via København eller Frankfurt når vi skal reise langdistanser? Det ønsker vi å gjøre noe med, sier han.

Må lytte til kundene

Hasaas mener flyplassen har to klare kundegrupper, passasjerer og flyselskap.

–Flyselskapene og passasjerene er like viktige. Vår jobb er å legge best mulig til rette for begge målgrupper. Som flyplass må vi forstå hva flyselskapenes utviklingspotensial er og hvordan vi skal tilrettelegge for at de skal få et bedre opphold her. På den måten kan vi tilrettelegge for flere og bedre ruter. Flyselskapene må trives med oss. Vi ønsker selvfølgelig flere flyselskaper hit, og vi ønsker at de som er her har flere fly her. Da må vi være lydhøre for de behovene de har, forklarer han.

–I tillegg er vi opptatt av de reisendes opplevelse er så god som mulig når de kommer hit, og det jobber vi hardt med hver eneste dag.

Når Hasaas blir bedt om en titt i krystallkulen for å spå utviklingen på langdistanse i årene som kommer, velger han å se litt forbi utbyggingsperioden.

–De neste to årene vil det være trangere om plassen hos oss, men når vi er ferdig med utbyggingen i 2017 skal vi virkelig se på muligheten for å øke innslaget av langdistanseruter fra Oslo Lufthavn, avslutter Hasaas.

 

Foto: Øyvind Hasaas