Innkalling til HSMAI Chapter Norway generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i HSMAI Chapter Norway torsdag 30. april kl 13.00 hos First Hotels Grims Grenka

Agenda for generalforsamlingen er som følger:

1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av saksliste
3. Registrering av stemmetall
4. Oppnevning av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsberetning
6. Økonomi
7. Medlemskontingent 2015 – De eksisterne medlemsprisene foreslås justert ihht til konsumprisindeksen samt at bedriftspakkene følger samme pris og prisstruktur som for HSMAI Europe. Se her http://hsmai-europe.com/about/membership/
8. Valg av styre
9. Valg av valgkomité
10. Innkomne forslag

Velkommen!

Årsberetningen blir lagt ut på www.hsmai.no

Dersom du ønsker å delta, send din påmelding til postbox@hsmai.no merket generalforsamling.

Foto: First Hotel Grims Grenka