Flytrafikken fortsetter å øke

Totaltallene for Avinors 46 lufthavner, viser at flytrafikken i landet fremdeles øker. Dette til tross for store lokale variasjoner, og en nedgang ved flere av de største lufthavnene, heter det i en pressemelding utstedt av Avinor.

I september fløy 4.595.879 passasjerer til eller fra Avinors lufthavner, dette er en økning på 0,5 prosent fra i fjor.

Økningen skyldes i hovedsak den jevne veksten på utlandstrafikken (3,5 prosent). På innlandsrutene fortsetter trenden med nedgang i antall passasjerer, i september var reduksjonen på 1,2 prosent sammenlignet med fjorårets måned.

Nedgang i Bergen, Stavanger og Trondheim

Ved Flesland er reduksjonen i trafikken 1,8 prosent sammenlignet med september 2014. Innlandstrafikken går mest tilbake (-4,4 prosent). På Sola er nedgangen på 3,8 prosent, også her går innlandstrafikken mest tilbake (-5,1 prosent). På Værnes er nedgangen i antall passasjerer i september 1,4 prosent, med samme trend på innlandstrafikken (ned 3,5 prosent).

Store variasjoner i distriktene

Blant lokale og regionale lufthavner er det store variasjoner. I Hammerfest øker trafikken imidlertid med hele 18,2 prosent i september.

– Tallene viser at spesielt olje- og gassindustrien har et høyt aktivitetsnivå i barentsregionen. Dette har vi sett de siste tre årene, og dette ser ut til å fortsette å øke, ut fra den kunnskapen vi sitter på, forteller lufthavnsjef ved Hammerfest lufthavn, Trond Langedahl.

Oppgang på Oslo Lufthavn

Ved Oslo Lufthavn økte flytrafikken i september med tre prosent, sammenlignet med 2014. Innlandstrafikken økte med 0,4 prosent og utlandstrafikken med hele 5,2 prosent. Totalt reiste 2.303.219 passasjerer til eller fra Oslo Lufthavn i september.

– Vi fortsetter den gode trenden fra de to foregående månedene, og det er vi naturlig nok godt fornøyde med, sier trafikkdirektør Jasper Spruit ved Oslo Lufthavn.

Så langt i år har Oslo Lufthavn en passasjervekst på 1,4 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi opplever vekst i antall utenlandske passasjerer, og vi har bedret rutetilbudet vårt. Dette er faktorer som spiller inn. Vi jobber kontinuerlig med å bedre rutetilbudet, og håper tallene skal bedre seg ytterligere utover året, sier Spruit.

De tre største rutene fra Oslo Lufthavn, er Trondheim, Bergen og Stavanger, mens den største utenlandsruten er til København, tett fulgt av Stockholm. Amsterdam er ruten som har størst vekst av Oslo Lufthavns ti største ruter, med en oppgang på hele 9,6 prosent i september og 3,7 prosent så langt i år. Stavanger er den ruten som har størst nedgang, med en tilbakegang på 3,6 prosent så langt i år og 2,4 prosent i september.

Hittil i år har i alt 38.033.992 passasjerer reist til eller fra Avinors lufthavner. Dette er en nedgang på 0,4 prosent.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS