Stordalen og Varner kjøper eiendommen Royal Christiania

Petter Stordalen og Varner har, ifølge en pressemelding fra Nordic Choice Hotels, nettopp vedtatt å overta eierskap over eiendommen Royal Christiania i Oslo. Eiendommens samlede areal utgjør cirka 42.000 m², og består av både hotell, handel, kontor og parkering. Hotellet, som ble bygget til Vinter-OL i 1952, heter i dag Clarion Hotel Royal Christiania, og driftes av Clarion Hotels, som inngår i Stordalens hotellselskap, Nordic Choice Hotels.

– Royal Christiania er en av hovedstadens flotteste og viktigste eiendommer. Sammen med Varner har vi nå en enestående mulighet til å videreutvikle et av Oslos mest spennende kvartaler. Vi har både investeringsevne og visjonen på plass, og gleder oss til å begynne arbeidet, sier Petter A. Stordalen, som eier Nordic Choice Hotels.

Den tidligere byggherren, DNB Liv, har, sammen med Nordic Choice Hotels, arbeidet med utbyggingsplanene for Clarion Hotel Royal Christiania. Blir utbyggingsplanene godkjent av byutviklingskomiteen og bystyret i Oslo, vil de nye eierne investere nærmere én milliard kroner i oppgradering av eiendommen. Planene innebærer blant annet bygging av en ny fløy, med 16 etasjer, som til sammen vil gi hotellet 815 rom, samt en konferansesal med plass til 1000 mennesker. Ambisjonen er å skape Oslos største og grønneste konferansehotell.

– Visjonen for Clarion Hotel Royal Christiania er å skape et førsteklasses kongresshotell, som setter Oslo på kartet som kongressby, som styrker Oslo som miljøby, og som lager positive ringvirkninger, langt utenfor hotelltrappa, sier Stordalen.

Administrerende direktør Gro K. Boge i DNB Næringseiendom, som drifter DNB Livs eiendommer, er godt fornøyd med salget, og ønsker de nye eierne lykke til med planene.

– DNB Liv har vært på eiersiden siden 1999, og samarbeidet med Nordic Choice har vært fruktbart og spennende. Derfor er det ekstra hyggelig at de nå går over på eiersiden, og kan videreutvikle planene vi sammen har arbeidet med, frem til nå, sier hun.

Gjennomføring av transaksjonen er betinget av enighet om endelig kjøpskontrakt, og godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Foto: Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.