God vekst i flytrafikken i november

Antall passasjerer som reiste til og fra Avinors 46 lufthavner, økte med 1,9 prosent, sammenlignet med november 2014. Drøyt fire millioner passasjerer var innom lufthavnene i november, forteller det statlige selskapet i en pressemelding.

Oslo Lufthavn har i november en vekst med 4,2 prosent, sammenlignet med fjoråret.
Både innland og utland vokser, med henholdsvis 3,4 og 5 prosent.

– Utenlandstrafikken har vokst jevnt gjennom året, og nå øker også innenlandstrafikken. Det er flere grunner til dette. Blant annet ser vi at det er god vekst på rutene til Nord-Norge, som også skyldes at flere utenlandske turister er innom Oslo Lufthavn på veien nordover, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud.

Totalt reiste 1.932.206 passasjerer over Oslo Lufthavn i november.

Også ved Trondheim lufthavn, Værnes opplever man en vekst på totalt 2,9 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Her er det i hovedsak innenlandstrafikken som står for økningen (3,8 prosent).

– Det er en god utvikling på innenlandsrutene våre, der spesielt ruten mellom Trondheim og Oslo vokser mye, forklarer lufthavndirektør på Værnes, Lasse Bardal.

Bergen lufthavn, Flesland har en nedgang på totalt 2,8 prosent, dog med en solid vekst på utenlandstrafikken (6 prosent). Stavanger lufthavn, Sola har en nedgang på totalt 7,3 prosent, sammenlignet med november 2014.

Vekst i nord

For øvrige lufthavner i Avinors nettverk, er det lokale variasjoner. I Florø merker man nedgang i offshoresektoren, der går trafikken ned med totalt 18,3 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Generelt opplever lufthavnene i nord en god vekst. Ved Alta lufthavn har man en vekst på hele 15 prosent. Også Hammerfest har en solid vekst, på hele 34,9 prosent. De største lufthavnene, Bodø og Tromsø, har en totalt trafikkvekst på henholdsvis 7 prosent og 10,4 prosent, sammenlignet med samme periode i 2014.

Foto: Et fly fra Aeroflot tar av fra Oslo lufthavn. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS