Norwegian inn på eiersiden i OSM Aviation

Norwegian Air Resources Holding (NARH) og OSM Aviation har inngått en avtale om et tettere samarbeid for sysselsetting, opplæring og oppfølging av piloter og kabinpersonale. Norwegian og OSM Aviation har allerede et godt samarbeid i flere land, og NARH går nå inn på eiersiden i selskapet med 50 prosent av aksjene. Faste, lokale ansettelser og gode karrieremuligheter er en forutsetning, når selskapet ekspanderer internasjonalt, heter det i en pressemelding fra Norwegian.

OSM Aviation vil fortsatt tilby fast ansettelse og konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser til nåværende og fremtidige medarbeidere. Gjennom OSM Aviation vil Norwegian også sikre lokal ekspertise og tilstedeværelse, når selskapet vokser i nye markeder. OSM Aviation sysselsetter i dag mer enn 1000 besetningsmedlemmer for Norwegian i Sverige, Finland, Storbritannia, Spania og USA. OSM Aviation tilbyr rekruttering, opplæring, bemanning og ombordtjenester til flere andre internasjonale kunder. Det nye samarbeidet får ingen betydning for ansettelsesforholdene til piloter og kabinansatte i Norwegian eller i OSM Aviation.

– Ved å forene krefter, blir OSM Aviation et av verdens ledende selskaper for sysselsetting, opplæring og oppfølging av piloter og kabinpersonale i internasjonal luftfart. I mer enn to år har vi hatt et godt og profesjonelt samarbeid med OSM Aviation. Vårt personale i OSM gir selskapet gode skussmål. Sammen skal vi bygge en sterkere og mer konkurransedyktig virksomhet, for videre ekspansjon på nye markeder, sier administrerende direktør Krister Arnio i NARH.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Gjennom dette samarbeidet vil vi ytterligere styrke vår internasjonale posisjon som en profesjonell leverandør av kvalitet og kompetanse til våre kunder. Det vil ytterligere styrke vår rolle som en attraktiv arbeidsgiver, sier administrerende direktør Espen Høiby i OSM Aviation.

Det nye partnerskapet dannes ved at NARH går inn på eiersiden i OSM Aviation, med 50 prosent av aksjene. OSM Aviation vil samtidig få en 49 prosent eierandel i Norwegians datterselskaper i Spania, Finland og Storbritannia, mens Norwegian, gjennom NARH, beholder majoriteten.

Sluttføringen av avtalen er underlagt EU-kommisjonens godkjennelse, i tråd med EUs fusjonsregelverk. Transaksjonen forventes ferdigstilt ved utgangen av første kvartal 2016.

Foto: Long-haul-crew i Norwegian (foto fra Norwegian).