Destinasjon Røros var en av finalistene i National Geographic World Legacy Awards

Som eneste norske destinasjon, var Destinasjon Røros i finalen på de tre gjeveste bærekraft-utmerkelsene i verden. Røros var nominert i klassen Destination Leadership i National Geographic World Legacy Awards, sammen med sterke destinasjoner, som Travel Oregon i USA og Burren and Cliff of Moher Geopark fra Irland, forteller Innovasjon Norge i en pressemelding.

– At vi har reisemål som hevder seg så godt internasjonalt, som det Røros gjør, er svært positivt. Det bidrar til et godt omdømme, og inspirerer oss til å fortsette satsingen på et enda mer bærekraftig norsk reiseliv, sier reiselivsdirektør Per-Arne Tuftin i Innovasjon Norge.

Ydmyke og stolte

Rundt en million turister besøker årlig gruvebyen og UNESCO verdensarvsted Røros. Destinasjon Røros jobber med 200 medlemsbedrifter, for å stimulere til samarbeid og koordinere turismeutvikling i regionen på en bærekraftig måte. Gjennom et imponerende helhetlig system, følger, evaluerer, trener og bygges destinasjonen på en sånn måte at de fortsetter å fremheve og implementere beste praksis innen bærekraftig reiseliv. Destinasjonen fremstår som en rollemodell for andre destinasjoner i Norge.

– Vi er veldig ydmyke og stolte over at vårt utviklingsarbeid, og innsats innen bærekraftig reiselivsutvikling blir lagt merke til ute i verden, sier utviklingssjef Hilde Bergebakken i Destinasjon Røros.

– Det har vært en utrolig spennende reise å få lov til å stake ut en kurs for helhetlig utvikling, som tar hensyn til kultur, natur, lokalsamfunnsutvikling og verdiskaping. Vår reise har knapt begynt – og kunnskap om hvordan vi forvalter turisme, på en slik måte at vi styrker det norske, grønne omdømme, tror jeg vil være veldig verdifullt for fremtiden. Travel Oregon er en av de destinasjoner vi har sett opp til, og som jeg hadde gleden av å holde foredrag for, om hvordan vi på Røros jobber, under en internasjonal bærekraft-samling i fjor. Det handler jo om å lære av hverandre,  og nå var vi konkurrenter i finalen i World Legacy Awards i Berlin i 2016. Det er en helt utrolig reise for oss fra lille Røros. Vi er med å forandre verden, jubler Bergebakken.

Reiselivsdirektør Linda M. Ramberg i Destinasjon Røros er overveldet.

– Jeg hadde vel ikke turt å tenke tanken at vi skulle stå i globale reiselivsprisfinaler, da vi la strategien om å jobbe med verdensarv, bærekraftig reiseliv, synlighet og verdiskaping i 2007. Foruten å jobbe mot å bli et bærekraftig reisemål innen utgangen av 2015, var ett av målene å bli mer synlig i Europa, og med den profileringen en nominasjon i finalen i National Geographic World Legacy Awards ga oss, var det en drømmestart på verdens største reiselivsmesse ITB i Berlin! Etter flere års målbevisst jobbing, tar vi nå markedsandeler på utland. Denne nominasjonen bør gi oss ytterligere fart i seilene!

Prisutdeling i Berlin

Destinasjon Røros var til stede under prisutdelingen i Berlin 9. mars 2016, der 15 finalister er nominert i totalt fem kategorier. Juryformannen har uttalt;

Destinasjoner som forstår at bærekraft er fundamentet – blir globale ledere i morgen.

– Vi vet at merkeordningen ble vektlagt betydning da dommerne var på besøk på Røros, så vi knytter gjerne utviklingsarbeidet de har hatt lokalt til utviklingsarbeidet som pilot og godkjent «Bærekraftig Reisemål». Det er fantastisk å se hvordan de har brukt merket til å posisjonere seg, og få anerkjennelse i den globale reiselivsverdenen, sier ansvarlig for merkeordningen i Innovasjon Norge, Ingunn Sørnes.

– Innovasjon Norge har de seneste årene vært i førersetet for å sette bærekraftig destinasjonsutvikling i system i Norge.

Med dette har vi sammen satt arbeidet med bærekraftig reiseliv på det globale kartet tre ganger; World Responsible Tourism, Best Destination i 2011, Tourism for Tomorrow, Destination Stewardship i 2012, og nå finalen i World Legacy Awards i 2016. Destinasjon Røros tok Merket Bærekraftig Reisemål i 2013, og bruker mye av sin tid til å inspirere andre destinasjoner til å ta fatt på en bærekraftig reiselivsutvikling.

Foto: Vinterstemning i sentrum av Røros. Fotograf: Thomas Rasmus Skaug – visitnorway.com