Skal innføre framtidens flygekontrollsystem

Avinor har besluttet å investere i et nytt system for flygekontroll. I samarbeid med internasjonale partnere, skal systemene som benyttes av norske flygeledere moderniseres for økt sikkerhet, kapasitet og effektivitet.

Det systemet som i dag brukes til flygekontroll i Norge er over 20 år gammelt, og mangler flere av de tekniske løsningene som kreves for å håndtere framtidens flytrafikk. Avinor starter nå utskiftingen av teknologien, som vil gi den nødvendige plattformen for å håndtere flytrafikken i mange tiår framover. Investeringen har en ramme på 1 milliard kroner.

–Dette er en historisk milepæl for Avinor. Vi starter nå for alvor reisen mot den største oppgraderingen av flygekontrollsystemene i Avinors historie. Gjennom økt automatisering og nye verktøy vil vi få et system som gir økt sikkerhet, økt kapasitet og samtidig økt effektivisering. Det vil legge til rette for en enda bedre tjeneste til norske og internasjonale flyselskaper i lang tid framover, sier Jan-Gunnar Pedersen, direktør for Underveistjenesten i Avinor Flysikring.

Internasjonalt samarbeid
Avinor kommer til å samarbeide med andre internasjonale aktører. Det er inngått en intensjonsavtale med selskapets britiske søsterorganisasjon NATS, hvor Avinor skal tre inn i et internasjonale samarbeid. I felleskap skal Avinor og andre selskap i iTEC-alliansen anskaffe ny teknologi for å løse framtidens behov.

Det nye systemet er planlagt implementert i Stavanger og Røyken i 2020, og i Bodø i 2022.

 

Foto fra Avinor