Stena Line skriver kontrakt på fire nye RoPax-ferger – Blir verdens mest drivstoffeffektive ferger

Stena har signert en kontrakt som styregodkjennes i slutten av april på fire nye RoPax-ferger for levering i 2019 og 2020, med opsjon på ytterligere fire ferger. Fergene er optimalisert for effektivitet og fleksibilitet, og vil bli bygget på AVIC-verftet i Kina. De første fire fergene er planlagt å brukes innenfor Stena Lines rutenettverk i Nord-Europa, skriver rederiet i en pressemelding.

– Vi er svært fornøyd med at Stena har inngått en kontrakt på fire ferger, med opsjon på fire til. I løpet av de siste to årene har våre ingeniører lyktes i å utvikle en design som ikke bare er 50 prosent større enn dagens gjennomsnitts RoPax-ferger, men kanskje enda viktigere, har de også tatt med løsninger for å redusere utslipp og øke effektiviteten. Løsninger som er utviklet ved Stena i de siste årene. Skipene vil være de mest drivstoffeffektive passasjerfergene i verden, og setter en ny industristandard for ytelse, utslipp og kostnadseffektivitet som gir Stena Line en sterk posisjon i de kommende tiårene, sier Stena Line-sjef Carl-Johan Hagman.

Fergene vil ha en kapasitet på mer enn 3000 løpemeter, med et dekk basert på passering av loven, og vil være i stand til å ta cirka 1000 passasjerer, med fullt utbygd servicetilbud om bord. Hovedmotorene vil være «Gas Ready», og er forberedt på å bli omdannet til metanol eller LNG.

– Med denne investeringen bygger vi videre på vårt vellykkede RoPax-konsept, med en blanding av gods og passasjerer. Gjennom standardisering sikrer vi en pålitelig drift, og gjennom fleksibilitet kan vi tilby enda bedre støtte til våre kunder og bidra til deres vekst, fortsetter Hagman.

– Vi forventer en fortsatt vekst i etterspørselen etter fergetransport i Nord-Europa, så vel som i andre deler av verden. Fergetransport spiller en avgjørende rolle i etableringen av morgendagens logistikk og infrastrukturkjeder, hvis vi ønsker å skape bærekraftige samfunn. Sjøtransport er ikke bare den mest miljøvennlige måten å transportere varer, det er også den infrastruktur som gir en pålitelig og rask logistikkløsning ved svært lave kostnader. Gjennom denne investeringen forbereder vi Stena Line for fortsatt vekst, sier Dan Sten Olsson, leder av Stena Line.

Foto: Stena Line. Fotograf: Alva Thylén.