HMK med nye turbusser

18. mai 2016 leverte MAN Truck & Bus Norge AS ni nye turbusser til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Dette er den største samlede turbussleveransen MAN Norge har gjort så langt, skriver bussprodusenten i en pressemelding.

Representanter fra HMK ble invitert til Fjellhamar i anledning overleveringen av bussene, merket Lions Coach.

– HMK er en av våre beste kunder, sier selger Stig Brataas, som også benyttet anledningen til å takke for den tillit MAN er blitt vist.

Nye busser med svært lavt utslipp

Alle de nye bussene har Euro 6, de slipper altså ut kun nitrogen, CO2, vann og minimale mengder NOx. Euro 6-motoren er spesiell, siden den ikke bare har et ekstremt lavt utslipp, men også trekker inn avgasser fra annen trafikk, samler opp partikkelstøv og tar dem opp i sitt rensesystem. Satt helt på spissen kan man si at de nye HMK-bussene renser luften.

HMKs bakgrunn

Vognmannsforretningen, som etter hvert ble kalt Automobilbyrå, ble dannet i 1873, av vognmann Hans Martin Kristiansen, den gang med 14 hester i stallen. Ola Halvorsen og hans bror Halvor kjøpte bedriften i 1979. Tidligere hadde Halvor og Ola en bussrute på Årnes, men flyttet til Oslo for å drive turistkjøring. Da de overtok HMK., bestod bussparken av tre busser, to limousiner og to begravelsesbiler. Opp gjennom årene har de hatt busser av forskjellige merker. I 1988 kjøpte de to brukte MAN-busser fra Tyskland, og da startet MAN-eventyret. I 1998 ble de to første nye MAN Lion Coach anskaffet og nå består H.M.K.s busspark primært av MAN-busser.

Det er i 2016 blitt kjøpt flere tolvmeters-busser for utstrakt kjøring på Vestlandet.

HMK har i dag rundt 90 ansatte og 40 busser, inkludert to Helseekspresser, som kjører pasienter fra Lillehammer til Oslo og fra Drøbak til Feiring.

Foto: H.M. Kristiansens ni nye MAN Lion Coach-busser. Fotograf: Katharina Fjeld