Hurtigruten og Tide med historisk bussavtale

Hurtigruten og Tide med historisk bussavtale

Hurtigruten og Tide Buss har inngått en langsiktig avtale om miljøvennlig busstransport i Hurtigruten-havnene fra Bergen til Kirkenes. Målet er utslippsfrie elbusser langs hele norskekysten. Avtalen har en verdi på om lag 200 millioner kroner, og er den største turbuss-kontrakten i Norge noensinne, skriver Hurtigruten i en pressemelding. – Når vi satser milliarder på ny teknologi og grønne løsninger er det viktig for oss å finne samarbeidspartnere og leverandører som tenker på samme måte. Akkurat…

Les mer

HMK med nye turbusser

HMK med nye turbusser

18. mai 2016 leverte MAN Truck & Bus Norge AS ni nye turbusser til H.M. Kristiansens Automobilbyrå AS. Dette er den største samlede turbussleveransen MAN Norge har gjort så langt, skriver bussprodusenten i en pressemelding. Representanter fra HMK ble invitert til Fjellhamar i anledning overleveringen av bussene, merket Lions Coach. – HMK er en av våre beste kunder, sier selger Stig Brataas, som også benyttet anledningen til å takke for den tillit MAN er blitt…

Les mer

Turistbusser som før

– For sommersesongen 2011 blir det ingen endring i regler som gjelder adgangen for utenlandske transportører til å drive innenlands turbusstransport i Norge, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding. Etter dagens regelverk har utenlandske transportører adgang til å utføre innenlands turbusstransport i Norge, når dette skjer på ”midlertidig” basis. Reglene inneholder ingen nærmere tolking av begrepet ”midlertidig”. Samferdselsdepartementet har derfor tidligere i år utarbeidet og sendt på høring et utkast til en nærmere…

Les mer