Buss og tog setter nye rekorder

Stadig flere reiser med NSB-konsernets busser og tog. – Økte passasjerinntekter og gode resultater fra alle virksomhetene bidrar til nok et sterkt tertialresultat, sier konsernsjef Geir Isaksen i en pressemelding.

NSB-konsernet hadde 4995 millioner kroner i driftsinntekter i årets fire første måneder, opp fra 4935 i samme periode i 2015. Driftsresultatet ble på 618 millioner kroner, mot 690 millioner kroner i 2015.

De første fire månedene av 2016 solgte NSB persontog 23,1 millioner reiser. Det er 800.000 flere reiser enn i samme periode året før. Nettbuss solgte 41 millioner reiser, mot 38 millioner reiser i første tertial 2015.

Mer fornøyde kunder

– Det er spesielt hyggelig å se at kundene våre blir stadig mer fornøyde. Kundetilfredsheten til NSB persontog ble i vår målt til 74, som er den beste målingen NSB noen gang har gjort. Også de siste omdømmemålingene peker i samme retning. Nettbuss ligger jevnt høyt for bransjen på tilsvarende målinger, sier Isaksen.

En av årsakene til mer fornøyde togpassasjerer er at togene har blitt mer punktlige. Det skyldes blant annet bedre vedlikehold av jernbanen. Antall forsinkelser forårsaket av NSB er også redusert.

– Vi er inne i en stor oppgradering og utvidelse av NSBs togpark. Vi har hittil mottatt 75 av totalt 125 nye lokal- og regiontog som vi har som mål å kjøpe innen 2020. Det er nødvendig for å erstatte gamle tog som skal ut av drift. Det gir oss samtidig økt kapasitet til å møte den sterke veksten i antall passasjerer, sier Isaksen.

Store omstillinger i NSB-konsernet

– Vi er nå inne i store omstillinger i NSB-konsernet. Togvedlikehold og eiendom overtas av staten i 2017. Staten overtar også NSBs togmateriell og salgs- og distribusjonsløsninger, sier Isaksen.

Det er også kunngjort konkurranse på to trafikkpakker som samlet utgjør rundt 25 prosent av togvirksomhetens norske omsetning.

– Dette får store konsekvenser for NSB-konsernet som selskap fremover. Vi blir en rendyrket transportaktør med passasjertransport på tog og buss og gods på bane. I tillegg skal vi nå bygge opp en reiselivsvirksomhet, sier Isaksen.

Foto: Et tog på billedskjønne Raumabanen. Foto fra NSB