Hertz hedret for sitt miljøarbeid

Bilutleiegiganten Hertz fikk nylig toppkarakterer fra Global Business Travel Association (GBTA) og deres prosjekt ICARUS. Selskapet fikk prisen for bærekraft i sin kategori. Også i Norge prioriterer de miljøarbeidet høyt, skriver utleieselskapet i en pressemelding.

– I Hertz leder vi an i miljøarbeidet i vår bransje i Norge. Stikkordene er effektiv bruk av en moderne bilpark, og utrullingen av Norges mest ambisiøse bildelingsordning, sier Trygve Simonsen, adm. direktør i Hertz Norge.

Globalt miljøengasjement

Sustainability Outstanding Achievement Awards går til selskaper som kan vise til innovasjon og ledelse når det gjelder å utvikle mer bærekraftige produkter og løsninger til reisemarkedet. Prosjektet ICARUS har som mål å spre beste praksis på miljøområdet, til alle aktører som tar sitt miljøarbeid på alvor.

– Selv om dette er en pris som deles ut på det amerikanske markedet, er det et tydelig og viktig bevis for Hertz’ miljøengasjement som en global aktør. Vi er raske til å implementere nye løsninger utviklet sentralt, når vi ser det har verdi for våre norske kunder, sier Simonsen.

Leiebilen som sådan er også et bedre miljøalternativ enn privatbilen.

– En gjennomsnitts leiebil fra Hertz er nyere, og utnyttes langt mer enn en tilsvarende privatbil. I tillegg har vi en høyere andel el- og hybridbiler enn det Norges samlede bilpark representerer. Leiebilen er derfor et bedre miljøalternativ enn privatbilen, sier han.

Bildeling skyter fart

Gjennom Hertz BilPool bidrar de til at det er over 1000 færre privatbiler på veien, i og rundt Oslo hver eneste dag. Målet er å mangedoble dette tallet de nærmeste årene. Bildeling er leiebilbransjens kanskje viktigste bidrag til en mer effektiv og miljøvennlig transport i storbyene.

– Hertz BilPool er den viktigste grunnen til at bildeling er i ferd med å bli et reelt alternativ til privat- og firmabilen. I første omgang i Oslo, men etter hvert i flere av de større byene i Norge. De som bor eller arbeider innenfor ring to i Oslo, er nå aldri lengre enn 500 meter fra en utleiestasjon, forteller Simonsen.

God tilgjengelighet, og brukervennlige teknologiske løsninger, gjør bildeling til den beste løsningen for stadig flere.

– Bildeling er en videreutvikling av bilutleie, der automatisering og tilgjengelighet er nøkkelfaktorer. Rapporter viser at en bildelingsbil erstatter 9-15 privatbiler, og at de som deler bil, også bruker kollektivtransporten mer enn andre. I tillegg er bildelingsbilene i gjennomsnitt nyere, og i større grad el- og hybridbiler, enn bilparken totalt sett. Dermed får man samlet en betydelig miljøeffekt av gode, tilgjengelige og brukervennlige bildelingsordninger. Dette i tillegg til mindre støy og bedre trafikkavvikling, avslutter Trygve Simonsen.

Foto: Hertz bilpool på Karl Johan. Foto fra Hertz Bilpool.