Redusert innlandstrafikk i juli

Mens utlandstrafikken fortsetter å vokse, preges totaltallene av at innlandstrafikken går tilbake i juli. Unntaket er de største lufthavnene i Nord-Norge, med Tromsø i spissen, som har en markant økning i trafikktallene i juli, både på utland og innland, skriver Avinor i en pressemelding.

Sammenlignet med fjoråret, gikk antall reisende på Avinors lufthavner i juli ned med 3,8 prosent på innland, mens utlandstrafikken økte med 1,4 prosent. Totalt reiste 4.662.316 passasjerer over Avinors lufthavner i juli. Dette er en tilbakegang på 1,4 prosent, sammenlignet med fjoråret.

Ny passasjerrekord utenlands i juli

Nær 2,5 millioner passasjerer reiste mellom Avinors lufthavner og utlandet i juli. Dette er en vekst på 1,4 prosent fra 2015, og rekord i antall utenlandspassasjerer på Avinors lufthavner for en måned.

– Det er store forskjeller mellom de forskjellige utenlandsmarkedene. Tyrkia har hatt en nedgang på hele 38 prosent fra fjoråret. Passasjerene har i større grad valgt tradisjonelle reisemål, som Spania og Hellas, som har hatt en økning på henholdsvis 18 og 10 prosent fra juli i fjor. Kroatia har også hatt sterk vekst, med 18 prosent, og passerte i juli Tyrkia i antall passasjerer, forklarer direktør for trafikkutvikling i Avinor, Jasper Spruit.

Reduksjon på innland, men fortsatt vekst i nord

Passasjertallet innenlands sank i juli med 3,9 prosent, sammenlignet med fjoråret, men det fortsatt er vekst på de største lufthavnene i nord.

Av de ti største lufthavnene var det bare Tromsø (+5,7 pst), Bodø (+1,9 pst) og Oslo (+1,0 pst) som hadde vekst totalt. På Stavanger lufthavn Sola falt antall passasjerer i juli med 11,2 prosent. I Bergen og Trondheim er trafikken redusert med henholdsvis 1,5 og 1 prosent.

Foto: Sommertrafikk i Oslo lufthavn, Gardermoen. Fotograf: Espen Solli/Oslo Lufthavn AS.