Daniel Skjeldam ny styreleder i Forum for Reiseliv

Daniel Skjeldam (41) ble i et ekstraordinært årsmøte onsdag valgt som ny styreleder i Forum for Reiseliv (FFR). Skjeldam etterfølger Ole-Jacob Wold, som har vært styreleder siden starten i 2004, skriver den næringspolitiske foreningen i en pressemelding.

Daniel Skjeldam er konsernsjef i Hurtigruten AS, en stilling han har hatt siden 2012. Før det, hadde han flere lederroller i Norwegian, blant annet som kommersiell direktør fra 2007 til 2012. Han er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

I styret for Forum for Reiseliv får Skjeldam med seg konserndirektør i NSB Marianne Broholm Einarsen (nestleder), konsernsjef i Nordic Choice Hotels Torgeir Silseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line Helge Otto Mathisen, kommersiell direktør i Norwegian Thomas Ramdahl, salgsdirektør i SAS Thomas Reinsborg, administrerende direktør i VisitOslo Bente Bratland Holm, og daglig leder i Norske Fjell Camilla Sylling Clausen.

– Jeg ser frem til å ta over som ny styreleder i Forum for reiseliv, sier Skjeldam.

– Det neste året blir viktig for norsk reiseliv. Ny Stortingsmelding om reiseliv skal vedtas, og for FFR blir det blant annet sentralt å sikre en organisering som sikrer en mest mulig effektiv markedsføring av Norge som reisemål, fortsetter han.

Skjeldam etterfølger Ole-Jacob Wold, som var en av iniativtagerne til Forum for Reiseliv.

– Wold har gjort en svært god jobb som styreleder de siste tolv årene, og har, sammen med sekretariatet og det tidligere styret, etablert Forum for Reiseliv som en vesentlig aktør innen norsk reiseliv. Dette arbeidet vil jeg bygge videre på, sier Skjeldam.

Forum for Reiseliv har det siste året vært gjennom en intern strategiprosess, for å skape økt fokus på utviklingen av norsk reiseliv. For å styrke dette arbeidet, ble Per-Arne Tuftin, mangeårig reiselivsdirektør i Innovasjon Norge ansatt som direktør fra 1. september 2016.

Forum for Reiseliv-direktør Per-Arne Tuftin. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com
Forum for Reiseliv-direktør Per-Arne Tuftin. Fotograf: Christian T. Jørgensen / EUP-Berlin.com

– Norsk reiseliv er for tiden inne i en god vekstperiode, men den internasjonale utviklingen innenfor reiselivet, og det faktum at stadig flere land har en aktiv satsing på reiseliv, gjør at konkurransen om den internasjonale turisten blir stadig tøffere. Noe som krever en aktiv satsing på reiseliv også i Norge, sier Per-Arne Tuftin.

Forum for Reiseliv er en næringspolitisk forening, med formål å styrke reiselivsindustriens innflytelse og posisjon som attraktiv industri, samt skape grunnlag for at Norge tar del i den internasjonale veksten innen internasjonalt reiseliv.

Forum for Reiseliv skal blant annet bidra til å sikre virkemidler, slik at konkurranseevnen øker, på linje med andre vekstnæringer i Norge. Produktutvikling og internasjonal markedsføring, med fokus på tjenesteinnovasjon, digitalisering, bærekraftig vekst, lokale mattradisjoner, klyngesamarbeid og forskning står sentralt i dette arbeidet.

Medlemmene består av de største bedriftene i reiselivsnæringen, samt destinasjoner og organisasjoner. Til sammen står medlemsbedriftene og deres partnere for mer enn 40 prosent av den samlede omsetning i norsk reiseliv, og mer enn 50 prosent av eksportverdien, samt godt over 90 prosent av den internasjonale reiselivsmarkedsføringen.

Forum for reiseliv har i dag følgende medlemsbedrifter og organisasjoner: Nordic Choice Hotels, Thon Hotels, Scandic Hotels, Rezidor Hotel Group, Color Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS, NSB, VisitOslo, Norske Fjell, NHO og LO.

Toppfoto: Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS, og stydeleder i Forum for Reiseliv. Foto fra Hurtigruten AS.