Her vil både skip og passasjerer lade batteriene

Aldri før har skip av en slik størrelse hatt mulighet til ren elektrisk fremdrift. Hurtigrutens nye polarfarere blir 140 meter lange, får plass til 530 passasjerer – og kan seile kun ved bruk av batterier, i opptil en halvtime av gangen, heter det i en pressemelding fra Enova.

Hurtigruten inngikk i sommer avtale med Kleven Verft, om bygging av to hybridskip, som skal ta med turister på ekspedisjon til fjerne verdenshjørner. Nå er det klart at skipene, med støtte fra Enova, skal bygges med banebrytende teknologi, som gjør at de kan gå på bare batteri, inntil en halvtime i strekk.

– Det er hevet over enhver tvil at fremtidens skipsfart er både stillegående og utslippsfri. Vi vil bruke våre nye ekspedisjonsskip som isbrytere for denne teknologien, og vise verden at hybriddrift på store skip er mulig allerede nå, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. Foto fra Hurtigruten AS.
Daniel Skjeldam, konsernsjef i Hurtigruten AS. Foto fra Hurtigruten AS.

Kan bli viktig for utviklingen til sjøs

Enova går inn i prosjektet med 45,1 millioner kroner og høye forventninger.

– Disse to skipene kan bli veldig viktige for utviklingen til sjøs. Dette blir første gang så store skip sjøsettes med mulighet for ren batteridrift. Hvis erfaringene herfra blir gode, åpner det dørene for tilsvarende løsninger i cruiseskip verden over, men også i kystflåten, hvor kombinasjonen med landstrøm blir enda mer relevant, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad.

Batteriene gir fordeler også når dieselgeneratorene står for fremdriften. Generatorer går optimalt når de har jevn belastning, men noen ganger trenger skipet energi utover dette. Fremfor å øke belastningen på én generator eller starte opp flere generatorer, kan batteriene dekke det ekstra energibehovet. Tilsvarende, når generatorene produserer mer energi enn skipet trenger, vil denne overskuddsenergien lade batteriene, fremfor å gå til spille.

Lavere dieselforbruk

I tillegg til batteriene, støtter Enova skipenes høyeffektive fremdriftssystem, inkludert effektive motorer og propeller. Til sammen gir de Enova-støttede tiltakene rundt 15 prosent lavere dieselforbruk enn i tilsvarende skip. Årlig energibruk blir 17,9 GWh lavere, en forskjell som tilsvarer energibruken i nesten 900 norske husholdninger.

– Å gå i front av den teknologiske utviklingen, er kostbart. Dette prosjektet hadde ikke vært mulig uten et offensivt Enova i ryggen, sier Hurtigrutens Skjeldam.

Hybridskipene bygges slik at større batteripakker kan settes inn når teknologien er kommet lenger. Det første av de to skipene blir levert i juli 2018, det andre i juli 2019.

Foto: Et av Hurtigrutens fire nye skip. Illustrasjon fra Rolls-Royce.