NSBs salgs- og billettselskap skilles ut

Norges statsbaners salgs- og billettvirksomhet skilles ut som eget selskap, under Samferdselsdepartementets direkte eierskap. Selskapet som skilles ut, får navnet Entur AS, skriver NSB i en pressemelding.

– Navnet er enkelt, og gir gode assosiasjoner til de fleste som skal ta en tur – og reise hjem igjen, sier daglig leder Johnny Welle i Entur AS.

Jernbanereformen innebærer at Staten overtar NSBs salgs- og billettløsninger. Entur AS opprettes i første omgang internt i NSB, før det til neste år blir overført til Samferdselsdepartementet, som ny eier.

I første omgang skal Entur AS ha salgs- og billettløsninger for jernbanen. Entur AS har også fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å etablere en nasjonal reiseplanlegger, som omfatter alle kollektivmidler.

Krav til det nye selskapsnavnet var at det skulle gi assosiasjoner til kollektive reiser, det skulle være enkelt, både å lese og uttale, og det skulle fungere, både på norsk og engelsk.

– Navnet skal favne alle kollektive transportformer, inkludert tog, buss og ferge, sier Welle.

Entur AS er under oppbygging internt i NSB, og etableres med ansatte den 15. oktober 2016.

Foto: Administrerende direktør Johnny Welle i Entur AS. Foto fra NSB.