NSB kutter 300 ansatte

Jernbanereformen og konkurranse på norsk jernbane fører til omfattende endringer for NSB, som nå kutter 300 ansatte, ifølge en pressemelding.

– NSB blir gjennom jernbanereformen en rendyrket togoperatør, som skal vinne anbud. Da må vi lage en slankere og mer effektiv organisasjon. NSB-konsernets styre har derfor vedtatt at det skal gjennomføres en prosess med sikte på å nedbemanne rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten, sier konsernsjef Geir Isaksen i NSB.

– NSB må gjennom en krevende omstilling, for å tilpasse konsernet en ny rolle, og gi selskapet konkurransekraft til å vinne anbud, sier Isaksen.

NSB gjennomfører nå et omfattende endringsprogram, for å effektivisere driften og redusere interne og eksterne kostnader. Som ledd i dette har styret vedtatt en prosess med sikte på nedbemanning av rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten frem mot 2018.

– Dette er en tung beslutning for NSB. Vi er inne i en av de mest krevende omstillingene i NSBs historie, og dette er grep vi er helt nødt til å ta nå, sier Isaksen.

Omstillingsprosessen vil bli gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Overtallighet vil primært bli søkt løst gjennom naturlig avgang og virkemidler som utløser frivillige oppsigelser gjennom 2017 og 2018.

Som følge av jernbanereformen, skal flere virksomheter som i dag er eid av NSB-konsernet få nye eiere. ROM Eiendom, togvedlikeholds-selskapet Mantena, samt virksomhet knyttet til togmateriell og salgs- og billettløsninger blir skilt ut fra NSB-konsernet i 2017.  Samtidig vil persontogvirksomheten i NSB gradvis bli konkurranseutsatt.

– Nedbemanning er ett av flere grep vi må ta for å sikre at vi er i en posisjon der vi kan vinne konkurransene om trafikkpakkene som kommer på jernbanen, sier Isaksen.

Foto: Et tog på billedskjønne Raumabanen. Foto fra NSB.