Nordmenn opplever Norge som tryggere reisemål enn andre europeiske land

Nesten 7 av 10 nordmenn anser terrorfaren som mindre i Norge enn i andre europeiske land. Det viser en gallupundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført blant 1114 nordmenn over 18 år, på oppdrag for NHO Reiseliv. Undersøkelsen er laget i forbindelse med årets høstferie, forteller NHO Reiseliv i en pressemelding.

På spørsmålet «Anser du terrorfaren i Norge som større eller mindre enn i andre europeiske land?», svarer 21 prosent at de anser terrorfaren i Norge som mye mindre, mens 45 prosent ser på terrorfaren som litt mindre. 28 prosent tror det er like stor sjanse for å oppleve terror i Norge som i andre europeiske land.

Høy tillit

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold tror det er særlig to årsaker til at flertallet opplever Norge som tryggere enn andre europeiske land.

– Vi har heldigvis ikke hatt samme terrorsituasjon som flere andre land i Europa. Og så har vi høy tillit i Norge, både til samfunnsinstitusjoner og til hverandre. Det er et konkurransefortrinn for norsk reiseliv, som i hovedsak lever av norske kunder. Samtidig tror jeg også tillit og trygghet er faktorer som utlendinger legger vekt på, i valget av Norge som reisemål, sier hun.

At nordmenn har høy tillit til hverandre, bekreftes av en undersøkelse World Values Survey gjennomførte for noen år siden. I den internasjonale undersøkelsen sier 74 prosent av nordmenn seg enige i utsagnet «Folk flest er til å stole på», og det er ingen andre land som kan vise til et like høyt nivå.
(Kilder: World Values Survey, Sunnmørsposten, Aftenposten)

Sikkerhet sentralt i valg av reisemål

NHO Reiselivs undersøkelse viser også at et stort flertall, 75 prosent, vil vurdere reisemål ut fra hvor de opplever det som trygt å reise. 29 prosent oppgir at de i svært stor grad vil vurdere reisemål ut fra hvor de opplever det som trygt å reise, mens 46 prosent svarer «i noen grad».

– Jeg tror flere og flere kommer til å velge reisemål der de kan føle seg trygge. Digital infrastruktur, som for eksempel godt utbygd 4G-nett, bidrar til at Norge oppleves som et trygt land. Det letter tilgang til informasjon, og gjør det enklere å ha kontakt med dem som er hjemme, sier Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.