Sterkt NSB-resultat

Flere reiser med tog og buss, og NSB-konsernet leverer nok et solid økonomisk resultat, skriver transportselskapet i en pressemelding.

NSB-konsernet hadde i årets åtte første måneder 10,2 milliarder kroner i driftsinntekter, mot 9,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Det ga et driftsresultat på 1,5 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder kroner i 2015.

Flere reiser med buss og tog

– Det er gledelig å se at den kraftige reiseveksten fortsetter, både for buss og tog. Det er også hyggelig å se at kundetilfredsheten er høy, både blant våre buss- og togpassasjerer, sier konsernsjef Geir Isaksen.

NSB persontog solgte totalt 45,7 millioner reiser i Norge i årets åtte første måneder, mot 44,1 millioner reiser i samme periode i fjor. Nettbuss solgte 76 millioner reiser i Norge og Sverige, mot 68 millioner reiser i 2015.

– Det er spesielt hyggelig å se at bussvirksomheten vår nok en gang leverer et styrket økonomisk resultat, på et marked preget av hard konkurranse, legger Isaksen til.

Lave pensjonskostnader i 2015 gjør at resultatene i persontog, gods og togvedlikehold er noe lavere i årets åtte første måneder, sammenlignet med samme periode i 2015. Eiendomsvirksomheten leverer fortsatt svært gode resultater, men noe redusert salg av eiendom, sammenlignet med samme periode i 2015, gjør at resultatet er noe redusert.

Rendyrket transportselskap

Som følge av jernbanereformen, overtar Staten flere virksomheter som i dag eies av NSB-konsernet. ROM Eiendom AS og Mantena AS vil bli overført til nye, statlige eiere i 2017.

NSB-konsernet har, som forberedelse til å utskille ytterligere virksomhet, etablert to nye selskaper. Materiellselskapet AS vil fra 15. oktober eie NSBs togmateriell. Entur AS vil fra 15. oktober 2016 eie og drive salgs- og billettløsninger. De nyetablerte selskapene vil bli overført til Samferdselsdepartementet som ny eier i 2017.

– NSB blir nå et rendyrket nordisk transportselskap, med fire forretningsområder; persontog, buss, godstransport på bane og reiseliv. Vi møter en krevende omstilling for NSB-konsernet med ambisjoner om fortsatt vekst og utvikling, sier Isaksen.

Foto: NSBs lokaltog, type 75. Foto: Christian Niclas Nordmark.