Norske hoteller har hatt sin beste sommer noen gang. Nå blir markedsføring enda viktigere, mener NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold.

I sommermånedene i år var det 8,4 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er syv prosent flere enn i juni, juli og august i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som kom fredag, skriver NHO Reiseliv i en pressemelding.

Tallet på utenlandske overnattinger steg med 13 prosent fra sommeren i fjor, til 3,2 millioner i årets sommermåneder. Tyskere sto alene for 14 prosent av de utenlandske sommerovernattingene. Deretter fulgte svensker, amerikanere, kinesere og briter. Nordmenn sviktet heller ikke hotellene, og tallet på norske overnattinger steg med fire prosent, til 5,1 millioner, melder SSB.

– Godt nytt for Norge

– Reiselivsveksten er veldig godt nytt for Norge, ettersom det kommer flere bransjer til gode. Vi trenger arbeidsplasser og skatteinntekter mer enn noen gang, og det bidrar reiselivet med, i en situasjon der mange andre bransjer sier opp folk, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

I august ble det registrert 2,8 millioner hotellovernattinger i Norge. Det er en økning på ni prosent fra august i fjor. Mens norske hotellovernattinger gikk opp med seks prosent, økte utenlandske hotellovernattinger med hele 14 prosent.

– Markedsføring blir viktigere

Med stigende kronekurs mener NHO Reiseliv-sjefen det er svært viktig å holde trykket oppe på markedsføring av Norge i utlandet. Hun er glad for at Regjeringen i statsbudsjettet for 2017 setter av 231,5 millioner kroner til markedsføring av Norge som turistdestinasjon. Beløpet er likt som i statsbudsjettet for 2016.

– Vi er glad for at markedsføringspotten blir like stor neste år, men det er avgjørende at disse midlene brukes til nettopp markedsføring, og ikke andre ting. Kronekursen stiger, og det gjør Norge dyrere for utenlandske turister. Med sterkere krone blir det enda viktigere å satse på markedsføring av Norge i utlandet, sier Krohn Devold.

– Film også markedsføring

Hun er også fornøyd med at regjeringen vil sette av nesten elleve millioner kroner mer til filminsentiv-ordningen. Det er en ordning som har til hensikt å lokke utenlandske film- og tv-produksjoner til Norge. Potten foreslås økt fra 45 til 55,8 millioner kroner neste år.

– Filminsentiv-ordningen er i praksis også markedsføring. Ordningen har vært vellykket, og da er det viktig at regjeringen øker potten, sier Krohn Devold.

Reiselivsmelding kommer

I løpet av høsten legger Regjeringen frem en stortingsmelding om reiseliv. NHO Reiseliv-sjefen har én klar forventning til stortingsmeldingen:

– For at Norge skal ta en større del av reiselivsveksten internasjonalt, må det offentlige løse sine primæroppgaver bedre, og på en mer moderne måte, slik at de ikke hemmer reiselivet som en moderne og digitalisert næring, sier Krohn Devold.

Foto: Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv. Foto fra NHO Reiseliv.