Turister med høyt forbruk på Vestlandet

Vestlandet er den tredje største regionen i 2015, målt i antall overnattinger. Likevel var det her turister la igjen nest mest penger i Norge, viser tall fra Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge.

I 2015 hadde turistene på Vestlandet et totalforbruk på 15,1 milliarder kroner, og til sammen 5,7 millioner kommersielle overnattinger. Antall overnattinger på Vestlandet utgjør 18 prosent av det totale antall kommersielle overnattinger i Norge, mens totalforbruket på Vestlandet utgjør 22 prosent av forbruket. Både antall overnattinger og forbruket for de feriereisende vestlandsturistene er høyest i sommersesongen,* skriver Innovasjon Norge i en pressemelding.

– Vestlandet tiltrekker seg både mange utenlandske turister og førstegangsbesøkende med et høyt forbruk. Dette er en god utvikling for regionen. Regionsrapportene i turistundersøkelsen gir oss og våre partnere et nyttig verktøy for å tilpasse produkter og markedsføringen, sier Cathrine Pia Lund, direktør for merkevaren Norge i Innovasjon Norge. Teksten fortsetter under bildet.

Cathrine Pia Lund, direktør merkevaren Norge, Innovasjon Norge. Foto fra Innovasjon Norge.
Cathrine Pia Lund, direktør merkevaren Norge, Innovasjon Norge. Foto fra Innovasjon Norge.

Utenlandske turister i hopetall

I 2015 hadde turistene i Norge totalt 31,2 millioner kommersielle overnattinger, Vestlandet sto for tilsammen 5,7 millioner av disse overnattingene. Selv om Vestlandet kun sto for 18 prosent av de totale overnattingene, var det Vestlandet som tiltrakk seg nest flest utenlandske turister, 2,1 millioner i sommersesongen i 2015, kun slått av Oslo, med 2,4 millioner. De utenlandske turistene kom hovedsakelig fra Tyskland og Nederland, men det kom også en høy andel franske og amerikanske turister til Vestlandet i fjor, sammenlignet med andre regioner.

Turister med høyt forbruk

Vestlandet tiltrekker seg også mange førstegangsbesøkende.  I 2015 var hele 56 prosent av de utenlandske turistene som var på langferie** førstegangsbesøkende i regionen. Sammenlignet med de øvrige regionene, er dette den nest høyeste andelen, kun overgått av Oslo.

Dette er godt nytt for regionen, da de utenlandske førstegangsbesøkende som er på langferie, har et nesten dobbelt så høyt døgnforbruk som andre turister. Mens disse besøkende har et gjennomsnittlig døgnforbruk på kr 2070,-, har de øvrige turistene på Vestlandet et døgnforbruk på kr 1325,-.

Kultur og natur

Sammenlignet med andre regioner i Norge, er turistene på Vestlandet opptatt av kulturaktiviteter på ferie i sommersesongen. I tillegg til kultur, ønsker turistene å oppleve naturen, fjordene og fjellene. Halvparten av turistene på Vestlandet i vintersesongen, ønsker å shoppe i Norge, noe som er enda høyere enn for Oslo.

Tilfredse gjester

Turistene på Vestlandet er også godt fornøyd med oppholdet, viser Turistundersøkelsen. Turistene er mest fornøyd med hvor lett det har vært å planlegge reisen til Vestlandet, men gjestfriheten til lokalbefolkningen også har imponert. Dårligst rangert er pris i forhold til kvalitet, og det generelle prisnivået.

– Det er fint å se at turistene er så fornøyde med ferien på Vestlandet, selv om prisnivået er et tilbakevendende tema. Da er det desto viktigere at vi leverer helhetlige opplevelser i verdensklasse, avslutter Lund.

*Turistene i Turistundersøkelsen har hatt minimum én natt på et kommersielt overnattingssted. Rapporten viser derimot ikke hele bildet av vestlandsturistene.

**Langferie tilsvarer minimum 4 overnattinger.

Toppfoto: Vestlandsturister ønsker å oppleve mer enn flott natur. Foto fra Innovasjon Norge.