Forventer ny rekordvinter

Innovasjon Norges prognoser er klar tale: Vintersesongen 2017 blir enda bedre enn foregående rekordår. Nordlys og ski troner som hovedattraksjonene, men også byferier er forventet å øke, skriver de i en pressemelding.

Forventningene er basert på Norges Turistbarometer, en undersøkelse med 127 deltagere fra norsk og utenlandsk reiselivsnæring. Hele 58 prosent av respondentene tror på en svært god vintersesong. 37 prosent tror vinteren blir lik som i år, mens kun fem prosent venter nedgang.

– Vi må tilbake til før finanskrisen startet i 2008, for å måle like høye forventninger ved inngangen til en vintersesong, sier Margrethe Helgebostrand, ansvarlig for Turistundersøkelsen i Innovasjon Norge.

Ski og nordlys trekker flest

Dansker og svensker har tradisjonelt vært den største gruppen reisende i vintermånedene, hvor norske skidestinasjoner har vært hovedreisemål. Over de siste årene har også Nord-Norge opplevd eksplosiv vekst i utenlandske besøkende på jakt etter nordlyset, særlig fra Storbritannia og Tyskland. Samlet ser man en oppgang i utenlandske gjestedøgn på 20 prosent, og fem prosent norske gjestedøgn siden 2014, og prognosene tilsier at reiselivsfesten fortsetter også nest år.

– Sammen med våre norske partnere har vi jobbet målrettet over flere år, for å profilere skidestinasjonene og Nord-Norge med nordlyset og aktiviteter, forteller Cathrine Pia Lund, direktør for merkevaren Norge i Innovasjon Norge.

Økning i alle markeder med vintersatsing

Det er stor optimisme fra alle markeder hvor Innovasjon Norge har en vintersatsing, både fra store skimarkeder og mindre volummarkeder, som primært kommer til Norge for å oppleve nordlyset.

Selv om skisegmentet fremdeles er størst vinterstid, har nordlyssatsingen gjort det norske vinterproduktet mer robust, gjennom å tiltrekke seg turister fra andre markeder og målgrupper enn det tradisjonelle skisegmentet.

– En lav kronekurs kan være en utløsende faktor, men ukentlige undersøkelser Innovasjon Norge gjør på hovedmarkeder, viser at interessen for å besøke Norge har økt betraktelig siden 2012. Det er derfor naturlig å se på den langsiktige merkevarebyggingen, og tilretteleggingen for salg Innovasjon Norge, sammen med norske reiselivspartnere, har jobbet med over tid, sier Helgebostrand.

Fakta om Turistbarometeret:

Gjennomført mellom 8. november og 5. desember 2016. Deltagerne i undersøkelsen hadde i løpet av de siste tolv månedene vært med i Innovasjon Norges kampanjer og aktiviteter, med unntak av de norske incoming-operatørene. 127 deltok i undersøkelsen. Ekspertpanelet er sammensatt av representanter fra reiselivsnæringen i inn- og utland. Disse representerer turoperatører, incoming-operatører, overnattingsbedrifter, transportører, cruise, aktivitets- og attraksjonsbedrifter, lokale turistkontorer, regionale destinasjonsselskaper, samt Innovasjon Norges markedssjefer på de respektive markeder. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året, før sommer- og vintersesongen.

Foto: Hemsedal i strålende vintersol. Fotograf: Nils-Erik Bjørholt, Visitnorway.com.