Økt hotellrom-etterspørsel i år

Benchmarking Alliance har nettopp sluppet 2016-statistikken for hotellnæringen i Norge, som viser svært hyggelige tall for bransjen. Hele tolv av 13 norske storbyer hadde vekst i etterspørselen etter hotellrom fra november i fjor til november i år.

Hotellene i Stavanger-regionen har i de siste fire av fem måneder en økning eller uforandret etterspørsel, målt mot tilsvarende måned året før. Dette står i sterk kontrast til de 20 forutgående månedene.

Oslo-hotellene leverte nær uforandret på belegg og priser i november, etter noe kapasitetsvekst.

Stenging av Britannia Hotel «medvirket» til en svært god november for hotellene i Trondheim.

Hotellene i Bergen har de høyeste hotellromprisene hittil i år, per 30. november.

Tallene viser ellers blant annet at Kristiansund hadde lavest hotellrombelegg, Molde hadde de laveste hotellromprisene, hotellene i Bodø toppet statistikken for både rombelegg (kapasitetsutnyttelse), rompriser og RevPAR (losjiomsetning per disponible rom), blant de norske storbyene i november.

Detaljene fins i rapporten, som HSMAI har gjort tilgjengelig her (klikk på ikonet – 753 kb):

PDF-mappe

Foto: Resepsjonen i Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen. Foto fra Quality Hotel.