Nytt rådgivningsselskap for reiselivet etablert

2469 Reiselivsutvikling AS er et nytt rådgivingsselskap for reiselivsnæringen. Morten Torp, som også er Chair for HSMAI Norway National Advisory Board, har jobbet med reiselivsutvikling i flere år, og går nå inn som partner i selskapet, som består av syv erfarne rådgivere med bred kompetanse fra ulike deler av reiselivsnæringen, med kontorer flere steder i landet.

Tjenestene det nye selskapet leverer, omfatter analyser, strategi- og forretningsutvikling, produkt- og konseptutvikling, markedsføring, salg og distribusjon, samt prosess- og prosjektledelse.

Partnerne i 2469 har vært selvstendige konsulenter i mange år, og har samarbeidet på en rekke prosjekter. Det er behov for et større rådgivningsmiljø innen reiselivet, som kombinerer kommersiell erfaring fra ulike deler av næringen med modeller og teori, som har fleksibilitet og kapasitet til å ta både små og store, lokale og nasjonale oppdrag, og som fysisk er tilstede i sentrale reiselivsregioner i Norge.

– Vår styrke er kommersiell og operativ erfaring, kombinert med bred reiselivskunnskap, en stor portefølje av velfungerende metoder og modeller, og nærhet til reiselivsproduktet over hele landet. I partnerskapet styrker vi vår teoretiske og kreative tilnærming til utvikling av et lønnsomt reiseliv. Som team ser vi frem til å gi vårt bidrag til å bringe norsk reiseliv til nye høyder, sier Morten Torp.

Selskapet omfatter syv partnere og rådgivere, som med kontorer i Bergen, Oslo, Tromsø, Molde, Nordfjordeid, Son og Moss har nærhet til sentrale miljøer innen reiselivsbransjen og offentlige institusjoner. Partnere i selskapet er Børre Berglund, Anniken Enger, Synnøve Elisabeth Aabrekk, Jan Sverre Sivertsen, Morten Torp og Trond Amland og rådgiver Agnete Ryeng.

Teksten fortsetter under bildet.

– Rådgiverne i 2469 Reiselivsutvikling AS har erfaring fra alle deler av reiselivsbransjen, som destinasjonsselskaper, virkemiddelapparatet, forskningssektoren og offentlige organisasjoner. Dette gjør oss i stand til på en effektiv måte å betjene både bedrifter, nettverk, klynger av bedrifter, destinasjonsselskaper, kommuner, fylker og statlige institusjoner, fortsetter Torp.

– For hvert prosjekt vi skal gjennomføre, vil vi sette sammen det teamet som på best mulig måte gir kunden den best mulige leveransen.

– Våre partnere jobber i dag på prosjekter innen delingsøkonomi, de er klynge- og nettverksledere, vi utfører analyser, gjennomfører reisemålsprosjekter, utformer bærekraftige strategier- og planer for kommuner og fylker, og bistår bedrifter med produktutvikling, utvikling av attraksjoner og opplevelser, prising, markedsføring, distribusjon og salg, avslutter Torp.